Obsah

Okrsková soutěž v požárním sportu Velká Lhota Okrsková soutěž v požárním sportu Pro mnoho družstev už sezóna v požárním sportu začala. Pro družstvo h

Typ: ostatní
-

Dobré zprávy pro Poličnou (pdf)

logo Jak jsme Vás průběžně informovali ve zpravodaji, snažili jsme se využít nabízených dotačních možností v různých oblastech. Proto jsme ve spolupráci s firmami, které se zpracováním žádostí o dotace a projektů zabývají, podali hned několik žádostí. Samozřejmě s vědomím, že o dotační prostředky EU je ze stran měst a obcí velký zájem, jsme neočekávali 100% úspěšnost. Ale i přesto, je dobré mít projekty, které třeba nebudou úspěšné hned, připraveny tzn. v šuplíku, protože je pak mnohem snadnější na dotační výzvy reagovat a plánovat tak rozvoje obce.
Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o dobré zprávy, které naší obci přinesou opět prospěšné inovace. V současnosti máme informace, že se obci podařilo získat dotaci určenou na vybudování vyrozumívacího a varovacího systému obce (výše dotace 300 000,- Kč), úspěšným projektem byl také záměr vybudování dětského hřiště u MŠ pod názvem „S Barvínkem si hrajeme, učíme a poznáváme přírodu.“ (výše dotace 765 927,- Kč). Naopak druhá žádost podobného druhu na dětské hřiště v areálu ZŠ neuspěla. Další pozitivní zprávou ovšem bylo schválení dotace na projekt: „Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obce Poličná“ – tedy kompostéry, po kterých se mnozí již poptávali (výše dotace 872 941,- Kč). A ještě jedním z úspěšných projektů je „Preventivní opatření v lesích obce Poličná“ (výše dotace 2 895 000,- Kč). Ke schválení byla Radou Zlínského kraje doporučena také dotace na opravu Kalvárie (u OÚ), která neuspěla ve výběru Ministerstva kultury ČR, kde byla žádost také podána. Z těchto předpokládaných výší dotací plyne, že se v naší obci opět o něco více zlepší kvalita bydlení i prostředí. Po uzavření smluv o čerpání finančních prostředků budeme moci zahájit výběrová řízení na dodavatele služeb k realizaci jednotlivých projektů.
Martina Palátová


Vytvořeno: 2. 6. 2014
Poslední aktualizace: 2. 6. 2014 00:00
Autor: Super Admin