Obsah

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v obci Poličná

Typ: ostatní
-

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v obci Poličná (pdf)

logoNa základě vyhlášky č. 5/2013 Obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. velkoobjemové kontejnery k provedení podzimního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty, vždy od 7 do 17 hodin. U starších občanů bez možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora je nutná individuální dohoda se zhotovitelem, který ho zajistí centrálně.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů: dne 8. 10. 2014


  • točna   • hasičská zbrojnice

     

  • bytovky   • Štěpnice 

  • Pod Kotlinou   • Pod hájenkou - naproti bytovkám
     

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Hasičská zbrojnice: dne 8.10.2014 v době od 09,00 do 16,00 hod.


Vytvořeno: 27. 8. 2014
Poslední aktualizace: 27. 8. 2014 0:00
Autor: Super Admin