Obsah

Kam s použitými bateriemi?

Typ: ostatní
krabička Obec Poličná aktivně pokračuje v podpoře třídění odpadu. Proto pro své občany zajistila papírové krabičky, do kterých budou moci v domácnosti odkládat baterie a poté je vysypat do tubusů k tomu určených.

V obci se budou nacházet tři. A to v budově obecního úřadu, v budově základní školy a v prodejně COOP Jednota. Pokud se ptáte k čemu, proč…? Pomůžete tak snížit množství baterií v objemu komunálního odpadu a přispějete k ochraně životního prostředí, jelikož nevytříděné použité baterie skončí jinak spolu se směsným odpadem ve spalovně. Přičemž se v tomto procesu zpracování uvolňují škodliviny včetně těžkých kovů, což má za následek znečistění ovzduší, půdy i zdrojů vody.

Naopak vytříděné baterie a akumulátory lze recyklovat a tím získat např. kovy k výrobě jiných produktů. Pro zajímavost ze 100 kg baterií je možné získat 74 kg druhotných surovin.  

K příležitosti třídit i tento odpadový materiál tak máte doslova o krok blíž. Krabičky na odkládání baterií si můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu stejně tak jsou ještě k dispozici tašky na tříděný odpad sklo/papír/plast/kovy.


Vytvořeno: 10. 3. 2023
Poslední aktualizace: 10. 3. 2023 11:53
Autor: