Obsah

Kotlíkové dotace pro domácnosti

Typ: ostatní
Krajský úřad Zlínského kraje začal od 14.6.2022 přijímat formuláře Žádostí o poskytnutí dotace - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje. Žádosti lze podávat do 31.8.2022 do 17:00hod. Více informací v příloze a na stránkách Zlínského kraje.

DOTACE OP ŽP 2021-2027
Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Kdo si může o dotaci požádat?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci ve Zlínském kraji, který v nemovitosti zároveň bydlí a vytápí starým kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Výměna neekologického kotle je možná za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. 

Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

  • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
  • tepelné čerpadlo max. 180.000,- Kč, 
  • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

POZOR: úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů bude pouze v případě, že výměna byla již realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022.

 

Veškeré důležité informace k podání žádosti a k podmínkám její získání naleznete na těchto odkazech

https://www.kr-zlinsky.cz/jak-bude-probihat-sber-kotlikovych-dotaci-na-zlinskem-kraji--aktuality-17813.html

https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 22. 6. 2022
Poslední aktualizace: 22. 6. 2022 12:39
Autor: