Obsah

O prezidentské volby byl zájem

Typ: ostatní
V pátek 13.1.2023 a v sobotu 14.1.2023 se konalo I. kolo volby prezidenta republiky. O volby byl velký zájem. V Poličné přišlo volit celkem 1008 voličů z celkového počtu 1407 oprávněných voličů, což je 71,6%. Platných hlasů bylo celkem 993. Vítězem se stal pan Petr Pavel.

Celkové pořadí jednotlivých kandidátů po sečtení všech platných hlasů:

1. Petr Pavel (340 hlasů)

2. Andrej Babiš (337 hlasů)

3. Danuše Nerudová (135 hlasů)

4. Pavel Fischer ( 63 hlasů)

5. Jaroslav Bašta (57 hlasů)

6. Marek Hilšer ( 39 hlasů)

7. Karel Diviš (17 hlasů)

8. Tomáš Zima (5 hlasů)

 

II. kolo volby prezidenta se bude konat v pátek 27.1. a v sobotu 28.1.2023.

Ve druhém kole budou voliči vybírat ze dvou kandidátu, kteří v prvním kole voleb získali nejvíce hlasů.

Hlasovací lístky pro II.kolo voleb odbrží voliči přímo ve volební místnosti.

Při vstupu do volební místnosti se musí každy volič prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.  Voliči, kteří nemají trvalý pobyt na území obce Poličná, předloží volební komisi, krom již uvedených průkazu totožnosti, voličský průkaz určený pro 2.kolo voleb. Volební komise si průkaz nechá a přiloží k seznamu voličů. 

Hlasování:

Po prokázání totožnosti obdrží každý volič úřední obálku, do které v prostoru určeném pro úpravu volebních lístků, vloží jeden hlasovací lístek  a to toho kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat.

Pokud volič vloží do úřední obálky hlasovací lístky obou kandidátu, nebo bude hlasovací lístek vložen do jiné než úřední obálky, bude tento hlas brán za neplatný. Za neplatný hlas bude brán rovněž přetržený hlasovací lístek a hlasovací lístek z něhož nebude možné jednoznačně identifikovat, pro kterého kandidáta je hlas určen.

 


Vytvořeno: 16. 1. 2023
Poslední aktualizace: 16. 1. 2023 15:19
Autor: