Obsah

Preventivní programy Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Typ: ostatní
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje vydalo několik informačních letáků, které mají informovat občany jak předcházet dopadům problematiky zneužívání alkoholu v dopravě, ale především na majetkovou kriminalitu.
Informační letáky a více informací k této problematice naleznete v příloze.

Zlínský kraj informuje že na celém, případně částech území, je Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje realizována řada preventivních programů. Jejich účelem je informovat veřejnost o řadě negativních jevů, které mohou ovlivňovat zejména běžnou kriminalitu a možnostech, jak tomu předcházet. Dlouhodoběji realizované programy se zaměřují jak na problematické zneužívání alkoholu v dopravě („Víš, že řídíš pod vlivem?), tak zejména na majetkovou kriminalitu (programy „Víš, co necháváš v autě?“, „Víš, s kým nakupuješ?“ nebo „Víš, kdo je za dveřmi?“).

Doporučení k předcházení dopadů uvedené kriminality lze nalézt v připojených letácích.

Případné bližší informace o realizaci těchto programů je možné získat na Krajském ředitelstvím policie Zlínského kraje od pracovníků Oddělení tisku a prevence (http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-krp-zlk-utvary-oddeleni-tisku-a-prevence.aspx).

 

Víš, že řídíš pod vlivem?

Víš, co necháváš v autě?

Víš, s kým nakupuješ?

Víš, kdo je za dveřmi?


Přílohy

Vytvořeno: 26. 10. 2018
Poslední aktualizace: 26. 10. 2018 09:49
Autor: