Obsah

Publicita Stavba chodníku "Paseky u Revíru" v obci Poličná

Typ: ostatní
Publicita Stavba chodníku "Paseky u Revíru" v obci Poličná
Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010158

STAVBA CHODNÍKU "PASEKY U REVÍRU" V OBCI POLIČNÁ

 

Název projektu:

Stavba chodníku "Paseky u Revíru" v obci Poličná

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010158

 

Stručný popis cílů projektu:

Cílem projektu je v souladu se specifickým cílem IROP 4.1 "Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu" zajištění bezpečného pohybu pěších podél místní komunikace v dané lokalitě obce Poličná vybudováním chodníku v celkové délce 467,22 metrů za současného odstranění bariér v dopravní infrastruktuře a vyrovnání příležitostí pro osoby s omezenou schopností a orientace v oblasti dopravní infrastruktury. Realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy, podpoře pěší dopravy jako udržitelné formy dopravy a tím také snížení dopadu na životní prostředí. Projekt povede k rozvoji obce Poličná a zvýšení kvality života v této obci.

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 2. 10. 2019
Poslední aktualizace: 2. 10. 2019 12:34
Autor: