Obsah

Splatnost poplatků

Typ: ostatní
Připomínka splatnosti poplatků

Připomínáme splatnost poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku za psa
Splatnost poplatků: do 30. 6. příslušného roku
Obec Poličná nerozesílá složenky.

Připomínka splatnosti poplatků

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, OZV č. 1/2023

Sazba poplatku 780,- Kč/rok

Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku

Bezhotovostní platba: platbu můžete zaslat

na č. ú.: 3223749389/0800

do poznámky pro příjemce je nutné uvést č. p. domu, příjmení a jméno osoby, za kterou je poplatek hrazen, např. XXX Novák Petr, Nováková Jana, Novák Jan

Hotovostní platba: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách

Poplatek za psa

Řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku dle vyhlášky.

Poplatník vyplní formulář (je k dispozici na úřadě nebo v sekci Obecní úřad / Formuláře ke stažení) a obdrží evidenční známku psa

Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku

Obec Poličná nerozesílá složenky.


Vytvořeno: 18. 6. 2024
Poslední aktualizace: 18. 6. 2024 11:56
Autor: