Obsah

Upozornění

Typ: ostatní
Vážení občané,
řada z Vás stále neuhradila místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek za psa. Pokud si nejste úhradou jisti, zavolejte nebo napište, úhradu prověříme.

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem

 • řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná č. OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
  OZV č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 • Sazba poplatku 490,- Kč/rok

 • Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku

 • Bezhotovostní platba: platbu můžete zaslat
  na č. ú.: 3223749389/0800

do poznámky pro příjemce je nutné uvést č. p. domu, příjmení a jméno osoby,   za kterou je poplatek hrazen, např. XXX Novák Petr, Nováková Jana, Novák Jan

 • Hotovostní platba: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách


Poplatek za psa

 • Řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

 • Sazba poplatku dle vyhlášky

 • Poplatník vyplní formulář (je k dispozici na úřadě nebo v sekci Obecní úřad / Formuláře ke stažení) a obdrží evidenční známku psa

 • Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku

 

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY K ÚHRADĚ.


Vytvořeno: 18. 9. 2023
Poslední aktualizace: 18. 9. 2023 15:37
Autor: