Obsah

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Typ: ostatní
Ve dnech 23.9.2022 - 24.9.2022 se budou konat v celé České republice volby do zastupitelstev obcí. Volební mistnost, která bude v Poličné umístěna v sále hostince U Slunce, bude otevřena v pátek 23.9.2022 od 14:00hod. - 22:00hod. a v sobotu 24.9.2022 od 8:00hod. - 14:00hod. Více informací v příloze.

V naší obci budou o hlasy voličů usilovat 4 strany.

Právo volit v obci Poličná mají státní občané České republiky, kteří mají na území obce Poličná trvalý pobyt a nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti předloží volební komisi platný doklad totožnosti, kterým prokáže občanství České republiky. Tímto dokladem je buď občanský průkaz nebo cestovní pas České republiky. 

Právo volit v komunálních volbách mají také občané jiných členských států Evropské unie, kteří mají na území obce Poličná povolený pobyt a nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18let. Ti se před volební komisí prokážou platným potvrzením o povoleném přechodném, nebo trvalém pobytu v obci Poličná.

Voliči, který neprokáže svou totožnost, nebude umožněno hlasovat.

Ve volební místnosti obdrží každý volič úřední obálku šedé barvy, do které v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží svůj upravený hlasovací lístek.

Hlasovací lístky jsou oboustranné.

Jak upravit hlasovací lístek:

  Jak upravit hlasovací lístek (443.39 kB)


Příloha

Vytvořeno: 15. 9. 2022
Poslední aktualizace: 15. 9. 2022 12:57
Autor: