Obsah

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Typ: ostatní
V sobotu 11.ledna proběhla v obci Poličná tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Charita Valašské Meziříčí. Jednalo se již o 20. ročník a výtěžek v obci Poličná činil celkem 41.163,-Kč. Celkem koledníci vykoledovali na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí 2.578.697,-Kč. Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvek.

Tříkrálová sbírka v roce 2020 v Poličné

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 467 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 868 osob. V Poličné se koledovalo v sobotu 11. ledna.

Letos se popáté podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč (tj. o 205 924,- Kč více než loni). Z toho v Poličné 41 163 Kč.

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení osobních automobilů pro terénní služby, které se věnují seniorům a lidem se zdravotním postižením. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část výtěžku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci podkroví v naší budově v Rožnově pod Radhoštěm.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.

Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

 

Za Charitu Valašské Meziříčí

Martina Došková

 


Vytvořeno: 17. 1. 2020
Poslední aktualizace: 21. 1. 2020 13:32
Autor: