Logo
Referendum
Diskuze
Základní a mateřská škola
Střelnice
Hasiči
TJ Sokol
Myslivci
Spolky
Hostinec U SLUNCE
Hospoda U Valounů
Fotogalerie
Užitečné odkazy

Hlavní stránka >> Rozpočet obce prezentovaný na veřejné schůzi 3.2.2012     Email: ov.policna@seznam.cz

PŘÍJMY OBCE POLIČNÁ
Příjmy z daňových výnosů z toho :
- Daň z příjmu fyzických osob3270
- Daň z příjmu právnických osob 2577
- Daň z přidané hodnoty 5952
- Daň z nemovitostí 1000Odhad podle ZOOV,při využití možnosti cizích peněz může příjem narůst až na 1600,00
Příjmy z daní celkem
(příspěvek ze státního rozpočtu)
12799Výpočet podle zákona - dle metodiky + daň z nemovotostí
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu838Poplatek stanoven ve výši 500 Kč/osoba
Místní poplatky
(pes, veřejné prostranství,vstupné,správní poplatky)
100Odhad podle ZOOV
Ostatní daňové příjmy938
Vlastní nedaňové příjmy500Odhad podle ZOOV - nájmy, prodeje, jiné příjmy
Dotace (krajské, evropské..)0Dotace jsem neposuzoval, většinou jsou nalej - vylej
CELKEM PŘÍJMY OBCE POLIČNÁ 14237
Příjmy jsou zpracovány před schválením novely o financování. Pokud bude novela schválena, příjmy se zvednou cca asi o 30%.
VÝDAJE OBCE POLIČNÁ
Silnice-zimní údržba900Podle zkušeností z obcí obdobné velikosti ( dále jen ZOOV), Poličná není podhorskou obcí, přikláním se k nižším výdajům. Jsou obce - ZOOV, které mají  800 tis. údržby na 20 km, dopr.obslužnost 100 tis., opravy cca 250 tis.
Silnice-opravy500Jde o max. možnou částku. Např. obec Libhošt má na rok 2012 v rozpočtu na údržbu včetně oprav 900 tis.!
Svoz odpadu1850Na tyto služby bude obec pravděpodobně doplácet. Výběr poplatku je politické rozhodnutí. Předpokládaná výše poplatku je 500 Kč/osoba. V ceně i nebezpečný odpad.
Veřejné osvětlení350VO se musí oddělit od sítě města a je nutno provádět nejen pravidelnou údržbu, ale i obnovu. Některé obce provozu VO velmi šetří, po 22-té hodině vypínají část, někteří vše.
MŠ a ZŠ
(včetně školního stravování)
2274Údaj z roku 2010
Vodní hospodářství (pitná voda, kanalizace)320ZOOV jsou velmi rozdílné, dle služeb, které obec provádí.
Sdělovacích prostředky, knihovna200Tisk obce, předběžná dohoda spolupráce knihovny se školou
Kulturní činnost, podpora spolků a sdružení400Podpora spolkové činnosti - politické rozhodnutí.
Územní plánování a uzemní rozvoj100Nepočítá se s tvorbou nového územního plánu,pouze úpravy.
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň100Údržba zeleně a prostranství obce. Dle ZOOV.
Dopraví obslužnost620Při předpokladu zachování stávající dopravy
Bezpečnost a veřejný pořádek100Odchyt psů a občasné vyžádání asistence MP.
Zastupitelstvo obce1550Jedná se o politické rozhodnutí, nemusí být tak velké.
Provoz obecního úřadu - správní činnost1650Předpokládám, že úřad bude umístěn v budově školy. Platy - starosta, místostarosta, účetní.
Ostatní záležitosti zatím nezahrnuté
(Čistá řeka Bečva, převzaté závazky)
0Neznám závazky, lze tím hrát při diskuzích s městem.
CELKEM VÝDAJE OBCE POLIČNÁ10914
CELKEM  INVESTICE OBCE POLIČNÁ3323Možno investovat do rozvoje obce, pokud projde návrh, pak by mělo být na investice cca 10 mil. Kč.
Kontakt: policna@gmail.com