Obsah

Vladimír Místecký

Vladimír Místecký

Role v org. struktuře

Obec Poličná - starosta
Poličná 144, Poličná

Zastupitelstvo - starosta
Poličná 144, Poličná

Rada - starosta
Poličná 144, Poličná

Pověření zastupitelé k provádění vítání občánků - člen

Pověření k provádění svatebních obřadů - starosta