Obsah

Vladimír Místecký


Role v org. struktuře

Rada - člen
Poličná 144, Poličná

Pověření zastupitelé k provádění vítání občánků - pověřený člen Rady

Pověření k provádění svatebních obřadů - pověřený člen Rady

Zastupitelstvo - zastupitel
Poličná 144, Poličná