Obsah

Rozpočet

červen 2019

Rozpočet Poličná

Nedaňové
3,22 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 035 500 Kč
Upravený rozpočet 1 228 974 Kč
Skutečné plnění 1 002 681 Kč
Plnění 81,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 827 000 917 775 706 305 76,96
Příjmy z pronájmu pozemků 100 000 103 000 102 438 99,45
Příjmy z pronájmu movitých věcí 70 000 70 000 60 984 87,12
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 27 000 65 200 61 744 94,70
Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. 6 000 6 000 5 962 99,37
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000 5 000 3 630 72,60
Příjmy z úroků 500 1 000 937 93,70
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 50 499 50 471 99,94
Příjmy z prodeje zboží 0 500 200 40,00
Přijaté neinvestiční dary 0 10 000 10 000 100,00
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0 0 10 0,00
Celkem 1 035 500 1 228 974 1 002 681 81,59
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce 2018 Staženo: 294x | 03.01.2018