Obsah

Rozpočet

červenec - srpen 2021

Rozpočet Poličná

Schválený rozpočet 38 822 673 Kč
Upravený rozpočet 42 347 917 Kč
Skutečné čerpání 19 813 614 Kč
Čerpání 46,79 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
328 600 453 901 259 412 57,15
945 000 1 158 200 666 182 57,52
3 566 400 3 808 202 1 780 832 46,76
704 500 854 200 279 887 32,77
6 082 000 6 092 000 4 585 047 75,26
185 300 185 300 175 300 94,60
14 413 000 15 179 734 2 792 812 18,40
335 000 697 009 521 116 74,76
6 491 873 7 569 223 5 175 111 68,37
5 000 5 000 0 0,00
580 000 580 000 88 743 15,30
5 186 000 5 765 148 3 489 172 60,52
38 822 673 42 347 917 19 813 614 46,79
sestaveno ke dni 31. 8. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

rok 2021 Staženo: 103x | 04.01.2021