Obsah

Rozpočet

Duben 2024

Rozpočet Poličná

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Ochrana obyvatelstva
0,46 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 53 000 Kč
Upravený rozpočet 223 000 Kč
Skutečné čerpání 134 460 Kč
Čerpání 60,30 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Krizová opatření 53 000 53 000 0 0,00
Ochrana obyvatelstva 0 170 000 134 460 79,09
Celkem 53 000 223 000 134 460 60,30
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 8x | 24.01.2023