Obsah

Rozpočet

Duben 2024

Rozpočet Poličná

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
10,02 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 280 000 Kč
Upravený rozpočet 3 643 000 Kč
Skutečné čerpání 2 938 797 Kč
Čerpání 80,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a svoz komunálních odpadů 2 200 000 2 390 000 1 874 015 78,41
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 800 000 973 000 851 220 87,48
Ostatní nakládání s odpady 150 000 150 000 144 726 96,48
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 130 000 130 000 68 836 52,95
Celkem 3 280 000 3 643 000 2 938 797 80,67
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 8x | 24.01.2023