Obsah

Rozpočet

Duben 2024

Rozpočet Poličná

Doprava Pododdíl Silniční doprava
0,31 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 70 000 Kč
Upravený rozpočet 146 300 Kč
Skutečné čerpání 91 434 Kč
Čerpání 62,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Bezpečnost silničního provozu 25 000 95 300 85 452 89,67
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 25 000 31 000 5 982 19,30
Provoz veřejné silniční dopravy 20 000 20 000 0 0,00
Celkem 70 000 146 300 91 434 62,50
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 8x | 24.01.2023