Obsah

Rozpočet

Duben 2024

Rozpočet Poličná

Průmysl a stavebnictví Pododdíl Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
4,67 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 505 000 Kč
Upravený rozpočet 2 505 000 Kč
Skutečné čerpání 1 368 905 Kč
Čerpání 54,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2 505 000 2 505 000 1 368 905 54,65
Celkem 2 505 000 2 505 000 1 368 905 54,65
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 8x | 24.01.2023