Obsah

Rozpočet

Duben 2024

Rozpočet Poličná

Tělovýchova a zájmová činnost Pododdíl Tělovýchova
0,69 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 162 200 Kč
Upravený rozpočet 251 700 Kč
Skutečné čerpání 203 516 Kč
Čerpání 80,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 112 200 181 700 133 516 73,48
Ostatní sportovní činnost 50 000 70 000 70 000 100,00
Celkem 162 200 251 700 203 516 80,86
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 8x | 24.01.2023