Obsah

Rozpočet

Duben 2024

Rozpočet Poličná

Tělovýchova a zájmová činnost Pododdíl Zájmová činnost a rekreace
1,26 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 515 000 Kč
Upravený rozpočet 603 400 Kč
Skutečné čerpání 369 580 Kč
Čerpání 61,25 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Využití volného času dětí a mládeže 315 000 336 100 115 580 34,39
Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 000 267 300 254 000 95,02
Celkem 515 000 603 400 369 580 61,25
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 8x | 24.01.2023