Obsah

Rozpočet

Listopad 2023

Rozpočet Poličná

Schválený rozpočet 36 154 320 Kč
Upravený rozpočet 41 689 574 Kč
Skutečné čerpání 29 331 649 Kč
Čerpání 70,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 495 900 1 674 130 764 766 45,68
1 063 620 1 527 580 1 006 287 65,87
4 453 100 4 541 500 2 463 221 54,24
2 948 000 3 299 800 879 646 26,66
3 055 000 3 055 000 1 525 685 49,94
237 000 237 250 237 100 99,94
5 090 000 6 537 962 5 438 409 83,18
677 200 855 100 573 096 67,02
7 624 500 9 388 252 7 402 280 78,85
3 295 000 3 295 000 3 152 351 95,67
6 215 000 7 158 000 5 786 508 80,84
0 120 000 102 300 85,25
36 154 320 41 689 574 29 331 649 70,36
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.