Aktuálně - z obecního dění

Dodavatelé pro realizaci akcí byli vybráni

Houpačky V pátek 4. července proběhlo výběrové řízení na dodavatele služby realizace přírodního hřiště v areálu mateřské školky a dodavatele kompostérů. Na hřiště se naše nejmenší děti mohou těšit přes prázdniny a se začátkem školního roku by již mělo být hotovo. Realizaci akce zajistí firma: Hybaj s. r. o. Přírodní hřiště nabídne předškolákům útulné prostředí s množností pořádně se vyřádit a také bude sloužit k tomu, aby se děti lépe naučily vnímat krásy přírody – například prostřednictvím bylinkové zahrádky nebo ve venkovní učebně. Dalšími prvky hřiště budou samozřejmě skluzavka, pružinové houpadla, kladina a další. Chybět nebude ani klasické pískoviště a některé z méně obvyklých prvků jako například vrbové týpí. Doufáme, že tento typ hřiště bude kromě plné funkčnosti a využití tak více oku-lahodící díky použitým – přírodním materiálům. A především, že se bude líbit našim nejmenším! Realizace hřiště byla možná díky finanční podpoře poskytnuté z Operačního programu Životního prostředí, výzva 54, prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, primární oblast podpory 7.1. Rozvoj infastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálních poradenství a environmentálních informací. Název projektu: S Barvínkem si hrajeme, učíme a poznáváme přírodu. Zpracování projektu a výběrového řízení bylo zajištěno externě, stejně jako u dalších projektů.
Martina Palátová

Kompostéry

Komposter Ve stejný den se uskutečnilo i výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Vyřízení celého procesu dotace příslušnými orgány trvalo o něco déle, než jsme předpokládali a někteří z Vás se již s očekáváním přesného termínu chodili ptát na obecní úřad. Konečně Vám tedy můžeme sdělit, že 400 ks kompostérů o objemu 900 litrů dodá firma ELKOPLAST CZ, s. r. o. Při distribuci kompostérů obdržíte montážní manuál a také návod technologie kompostování. Kompostéry budou poskytovány občanům zdarma na základě uzavření smlouvy o výpůjčce, kdy se po uplynutí doby 5-ti let stane kompostér majetkem vypůjčitele. Název projektu „Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Poličná.“ Dotace je poskytována z operačního programu Životní prostředí, výzva č. 52, prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Přijďte si vyzvednout svůj kompostér na obecní úřad v době od 21. 7. – do 15. 8. 2014, v úředních hodinách. Kompostéry budou přidělovány systémem 1 ks k jedné nemovitosti.
Martina Palátová

Pořízení vysoušečů

Mikroregion V měsíci červenci byly na základě spolupráce členů Svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořízeny dva kusy vysoušečů, které budou k dispozici občanům obce zdarma k zapůjčení.
V případě zájmu se pro informace obracejte na obecní úřad.
Martina Palátová

Važte co s vážními lístky...

Váhy Odvážíte během roku železo, šrot nebo jiný odpad do sběrného dvora a vážní lístek většinou založíte nebo vyhodíte? Ať už se jedná o jakýkoliv sběrný dvůr nebo výkup železného šrotu, můžete donést na obecní úřad vážní lístek, který obdržíte ve sběrně a opět tak přispějete k navýšení příspěvku, který může obec obdržet při efektivním třídění odpadu! Martina Palátová

Z tašky do kontejneru...

Odpad V rámci podpory třídění odpadů v naší obci budou pořízeny barevné tašky určené ke třídění komunálního odpadu. Tašky jsou určeny pro domácnosti a pomohou Vám ekonomicky hospodařit s odpadem tak, aby se maximálně zefektivnil proces třídění odpadů. Důsledným tříděním odpadu můžete výrazně přispět k fungování celého systému třídění v obci, to znamená i k navýšení finančního příspěvku od společnosti EKO-KOM a. s. a bonusem navíc pro Vás bude, že množství vytříděného odpadu při využívání tašek a kompostéru poznáte v objemu odpadu ve Vaší odpadové nádobě. Distribuci tašek předpokládáme v měsících září – říjen. Martina Palátová

Špičkové obří akrobatické modely letadel opět nad Valmezem (pdf)

Modely letadel Dne 19.7. 2014 na letišti v Poličné u Valašského Meziříčí od 9:00 hod pořádá Valašský letecký klub soutěž v letecké akrobacii obřích akrobatických modelů letadel. Sjedou se zde nejlepší piloti z celé České republiky, kteří budou soutěžit ve třech kategoriích – RCAS, určená pro začínající piloty, IMAC Advance a IMAC Unlimited, která je určená pro nejlepší z nejlepších. Třešničkou na dortu bude tzv. Freestyle, kdy piloti vodí své modely po obloze za doprovodu hudby a při použití přídavných efektů, jako např. dýmovnic, stuh, ... Modely letadel jsou přitom zmenšeniny skutečných letadel, rozpětí křídel dosahuje 3 m a létají rychlostí převyšující 200 km/h!.
Vstupné na akci je 50,- Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma, parkování je možné přímo v areálu letiště rovněž zdarma. Po celou dobu trvání akce bude k dispozici občerstvení.

Poličenské listy - Červen / 2014

Logo Poličná
Právě vyšlo červnové vydání Poličenských listů.
Starší vydání najdete v záložce "Zpravodaj"

Volby do zastupitelstev obcí 2014

Logo Poličná Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., volby do zastupitelstev obcí(§ 3 odst. 1 zákona) v termínu 10. a 11. října 2014. Více informací a podrobnosti o možnostech kandidatury naleznete na webu obecního úřadu s rozšířenou působností – Městském úřadě Valašské Meziříčí. Zde na: http://www.valasskemezirici.cz/doc/41211/ a na: http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx
V souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že počet členů Zastupitelstva obce Poličná pro volební období 2014 – 2018 byl stanoven na 15 členů (viz. Oznámení na Úřední desce Obce Poličná).
Přílohy: Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 a Lhůty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Všem školákům přejeme příjemné prázdniny (pdf)

Bezpečnost
ŘIDIČI, VĚNUJTE POHYBU DĚTÍ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH ZVÝŠENOU POZORNOST A SNIŽTE SVOU RYCHLOST!
AŤ JSOU PRÁZDNINY PRO DĚTI I BEZPEČNÉ !

Obecní knihovna Poličná

Info V pondělí 7. 7. 2014 bude uzavřena Obecní knihovna Poličná. Návštěvnici budou na požádání obslouženi pracovnicí obecního úřadu.
Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba v knihovně (pdf)

Otevírací doba v knihovně Otevírací doba Obecní knihovny v Poličné o prázdninách je každé pondělí od 13:30 do 17:30 hod.
Přijďte si půjčit knížku na prázdniny.

Změna v zastupitelstvu ...

Logo Poličná Jedním z více jak třech desítek bodů jednání předprázdninového zasedání zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek 19. června 2014, byl slib nového zastupitele. Po rezignaci zastupitelky – paní Mgr. Bartoňkové a vzdání se postu zastupitele pana Pavla Pernického (1. náhradníka), se mandátu člena zastupitelstva obce do konce volebního období ujal pan Rostislav Tvrdý. Složením slibu se tak stal novým členem zastupitelstva obce.

Čistá řeka Bečva II (Harmonogram prací v Poličné a Informace k realizaci domovních přípojek)

Logo Poličná Při budování kanalizace je cílem akce ČŘB II zajistit co největší „napojenost“ rodinných domů na kanalizační síť. Mnozí občané při zpracování projektů domovních přípojek měli nesouhlasné stanovisko s napojením své nemovitosti, které nyní mění. Proto pokud nyní máte zájem připojit Vaši nemovitost na trase plánové stavby, kontaktuje Obecní úřad Poličná.
Postupujte prosím následovně.
Doručte Obecnímu úřadu Poličná žádost s údaji:
Identifikace žadatele-jméno a příjmení, číslo popisné, písemný souhlas.
Projekt domovní přípojky, pokud existuje, nebo identifikace připojení na budovanou kanalizační stoku, které vyznačíme ve stávajícího dokumentaci.
Spolu se správcem stavby budeme řešit jednotlivé případy.
Žádáme o Vás o v tomto směru o spolupráci, jelikož je snadnější realizovat přípojky nyní, než poté zasahovat do zhotovené stavby.
Přílohy ke stažení v pdf:
Informace k realizaci domovních přípojek
Aktualizovaný harmonogram prací - kompletní
Informace - Čistá řeka Bečva II
Přehledná situace
Výzva - přípojení nemovitostí na trase

Výzvy k podání nabídky

Logo Poličná Na Úřední desce a v záložce Veřejné zakázky byly nově umístěny Výzvy k podání nabídek.

Tyto veřejné zakázky najdete i přehledně i zde: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-policna_1440. Profil zadavatele je elektronickým nástrojem zadavatelů veřejných zakázek, který slouží k uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Fakticky jde o úřední desku zadavatele, na které uveřejňuje informace ke svým veřejným zakázkám. Smyslem profilu zadavatele je zpřístupnění veřejných zakázek co nejširšímu okruhu potenciálních dodavatelů i veřejnosti a posílení transparentnosti vynakládání veřejných prostředků.

Dobré zprávy pro Poličnou (pdf)

Logo Poličná Jak jsme Vás průběžně informovali ve zpravodaji, snažili jsme se využít nabízených dotačních možností v různých oblastech. Proto jsme ve spolupráci s firmami, které se zpracováním žádostí o dotace a projektů zabývají, podali hned několik žádostí. Samozřejmě s vědomím, že o dotační prostředky EU je ze stran měst a obcí velký zájem, jsme neočekávali 100% úspěšnost. Ale i přesto, je dobré mít projekty, které třeba nebudou úspěšné hned, připraveny tzn. v šuplíku, protože je pak mnohem snadnější na dotační výzvy reagovat a plánovat tak rozvoje obce.
Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o dobré zprávy, které naší obci přinesou opět prospěšné inovace. V současnosti máme informace, že se obci podařilo získat dotaci určenou na vybudování vyrozumívacího a varovacího systému obce (výše dotace 300 000,- Kč), úspěšným projektem byl také záměr vybudování dětského hřiště u MŠ pod názvem „S Barvínkem si hrajeme, učíme a poznáváme přírodu.“ (výše dotace 765 927,- Kč). Naopak druhá žádost podobného druhu na dětské hřiště v areálu ZŠ neuspěla. Další pozitivní zprávou ovšem bylo schválení dotace na projekt: „Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obce Poličná“ – tedy kompostéry, po kterých se mnozí již poptávali (výše dotace 872 941,- Kč). A ještě jedním z úspěšných projektů je „Preventivní opatření v lesích obce Poličná“ (výše dotace 2 895 000,- Kč). Ke schválení byla Radou Zlínského kraje doporučena také dotace na opravu Kalvárie (u OÚ), která neuspěla ve výběru Ministerstva kultury ČR, kde byla žádost také podána. Z těchto předpokládaných výší dotací plyne, že se v naší obci opět o něco více zlepší kvalita bydlení i prostředí. Po uzavření smluv o čerpání finančních prostředků budeme moci zahájit výběrová řízení na dodavatele služeb k realizaci jednotlivých projektů.
Martina Palátová

Nově v obci

Logo Poličná Nově budete mít možnost třídit i použitý textil a párovou obuv. S výměnou jarních kousků v šatníku si už tak nemusíte dělat starost kam s použitými svršky. V obci jsou totiž nově umístěny hned dva kontejnery na tříděný textilní odpad. O podmínkách, jak správně s textilem, obuví a hračkami při vytřídění a umístění do kontejnerů nakládat, naleznete níže. Nezapomeňte, že čím více třídíte, tím více šetříte…. životní prostředí i finanční rozpočet Poličné - Vaší obce.
Kontejnery naleznete na stávajících stanovištích kontejnerů – u hasičské zbrojnice a u točny BUS na horním konci.
Žádáme Vás také o dodržování podmínek třídění a umisťování textilu do kontejneru.
K ontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky.
Do těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.

Program rozvoje obce (pdf)

Logo Poličná V příloze naleznete Program rozvoje obce Poličná na r. 2014 - 2020, který projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce.
Tento dokument najdete i později v sekci "Obecní úřad / Ostatní dokumenty".

Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky

Domečky Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky určené k zástavbě RD. Prodejní cena za m2 činí 850,- Kč včetně inženýrských sítí. Jedná se o pozemky v blízkosti lesa s krásným výhledem na město VM.
Bližší informace na tel.: 724 205 382, Místecký, nebo osobně na OÚ Poličná.
Starší aktuality


2014: Leden Únor Březen Duben Květen Červen
2013: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Úvodní stránka | Prohlášení o přístupnosti | Kontakty | Administrator
Copyright © 2012 - 2013 PolNetWiFi & Obecní úřad Poličná