Veselé velikonoce

Aktuálně - z obecního dění

Vypínání proudu (pdf)

Info ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro:
Poličná (mimo Kotlinu), Lhota u Choryně, Branky, Police (mimo ZD)
Vypínání proudu je plánováno dne 14. 5. 2014 od 7:30 do 16:00 hod.

Vítání občánků (pdf)

Vítání občánků
Vítání občánků 17.května 2014 v 10:00 OÚ Poličná.
Vážení rodiče, žádáme ty z Vás, kteří mají zájem zúčastnit se se svým miminkem květnového Vítání občánků, aby nás kontaktovali osobně, e-mailem nebo telefonicky do 30.dubna 2014: email: obec@policna.cz
Tel.: 702 088 409

Další historické fotografie

Lidé
V sekci "Fotogalerie / Poličná Lidé" najdete další historické fotografie od Bohuslava Zelenky z Krnova, Ludmily Plhalové a Miloslava Hrubého.
V sekci "Fotogalerie / Poličná historická" přibylo 5 historických fotografií, které poskytli Karel Malúšek st. a Alena Bartečková.
Děkujeme za poskytnuté fotky.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Logo Poličná Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014
a Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014.
Tyto informace jsou také zveřejněny na stránkách Finanční správy.

Dotazník pro obyvatele – vyhodnocení (pdf)

Logo Poličná V příloze naleznete vyhodnocený dotazník, který jsme v lednovém čísle Poličenských listů poslali občanům, aby se vyjádřili k tomu, jak se jim v naší obci žije. Návratnost byla poměrně malá, nicméně i tak bude sloužit jako částečné východisko pro zpracování Programu rozvoje obce Poličná na další roky.

Poličenské listy - Březen / 2014

Logo Poličná
Právě vyšlo březnové vydání Poličenských listů.
Starší vydání najdete v záložce "Zpravodaj"

Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu - 23. a 24. května 2014

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (pdf)
Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu (pdf)
Informace o základních zásadách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států EU (pdf)
Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pdf)
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pdf)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků EP (pdf)
Oznámení - konec lhůty pro zápis občana jiného státu EU do seznamu voličů (pdf)

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest (pdf)

SDH Poličná Všem majitelům rodinných domků a chat připomínáme lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku: (pdf)

Grantový program obce Poličná – VÝZVA 2014 (pdf)

Logo Poličná Na základě schváleného Grantového programu upozorňuje Obec Poličná, že s účinností od dne 13. března 2014 lze podávat žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu obce pro příslušný rok. Žádosti o grant lze předkládat pouze na předepsaném formuláři (ke stažení na stránkách www.policna.cz nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři OÚ) a to nejpozději do 15. dubna příslušného roku. Žádosti o grant je nutné zaslat na adresu Obce Poličná, č.p. 144, 757 01 nebo doručit osobně do kanceláře Obecního úřadu Poličná v zalepené obálce označené slovem „GRANT“ a rokem na který je grant žádán (např. „GRANT 2014“).
Žádost o grant obce Poličná 2014 najdete sekci "Obecní úřad / Formuláře ke stažení" a v sekci "Obecní úřad / Ostatní dokumenty" je tato Výzva a Zásady poskytování příspěvků v rámci grantového programu obce Poličná

UPOZORNĚNÍ

Info Vážení občané,
v poslední době se rozšířilo podvodné jednání prostřednictvím dopisu, který je rozesílán zejména starším občanům. Jedná se o podvodný dopis, ve kterém figuruje firma Endemos, který vyzývá k úhradě fiktivní dlužné částky za používání klientské karty. V dopise je také uvedeno, že se má dotyčný neprodleně obrátit na zákaznickou linku. Doporučujeme na dopis nereagovat, rozhodně nic neplatit, nevolat na uvedenou – zpoplatněnou linku (85 Kč/min) a neprodleně se obrátit na Policii ČR.
Podvodný dopis (jpg)

Trénování paměti (pdf)

Trénování paměti
Knihovna a Obecní úřad Poličná zvou na pokračovací lekce kurzu Trénování paměti.
Praktická cvičení 3.4., 10.4., 17.4., 24.4. v 16:30 hodin v budově obecního úřadu. Přednášející: Dobromila Krupová, členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, trenérka 3.stupně.

Sbírka na obnovu požárem poškozeného Libušína

Info Veřejná sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách byla spuštěna Valašským muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Snahou muzea je ve spolupráci se zástupci okolních obcí a měst, Zlínského kraje, Ministerstva kultury a dalších subjektů opětovné znovuvybudování a zprovoznění tohoto zařízení, které v noci na 3. března 2014 zasáhl ničivý požár.
Ze získaných prostředků budou hrazeny především předpokládané dodatečné náklady mimo pojistné krytí, související s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení do provozu. Organizátoři sbírky upozorňují, že platný a oficiální bude pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu Libušína.
Finanční prostředky je možno posílat na účet: 107-6978880207/0100
Celá zpráva

Čistá řeka Bečva II

Logo Poličná Při budování kanalizace je cílem akce ČŘB II zajistit co největší „napojenost“ rodinných domů na kanalizační síť. Mnozí občané při zpracování projektů domovních přípojek měli nesouhlasné stanovisko s napojením své nemovitosti, které nyní mění. Proto pokud nyní máte zájem připojit Vaši nemovitost na trase plánové stavby, kontaktuje Obecní úřad Poličná.
Postupujte prosím následovně.
Doručte Obecnímu úřadu Poličná žádost s údaji:
Identifikace žadatele-jméno a příjmení, číslo popisné, písemný souhlas.
Projekt domovní přípojky, pokud existuje, nebo identifikace připojení na budovanou kanalizační stoku, které vyznačíme ve stávajícího dokumentaci.
Spolu se správcem stavby budeme řešit jednotlivé případy.
Žádáme o Vás o v tomto směru o spolupráci, jelikož je snadnější realizovat přípojky nyní, než poté zasahovat do zhotovené stavby.
Přílohy ke stažení v pdf:
Harmonogram prací
Informace - Čistá řeka Bečva II
Přehledná situace
Výzva - přípojení nemovitostí na trase

Výběrové šetření v domácnostech (pdf)

Logo Poličná ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2014 – VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v roce 2014 výběrové šetření v domácnostech. Ve Zlínském kraji je do toho zjišťování zahrnuto 556 domácností z 45 obcí.
Šetření bude probíhat v době od 22. února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2014 a které jim vydá krajská správa ČSÚ ve Zlíně, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Informace k platbám poplatků pro rok 2014 (pdf)

Logo Poličná Poplatek za nakládání s komunálním odpadem se řídí OZV č.5/2013 a OZV č.6/2013 a činí
490,- Kč / rok / osoba se splatností do 30.6.2014.
Poplatek za psa se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná č.1/2013 a je splatný do 30.6.2014.
Daň z nemovitosti vyřizujte na FÚ ve Valašském Meziříčí.
Obecně závazné vyhlášky najdete v sekci "Obecní úřad / Obecně závazné vyhlášky"

Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky

Domečky Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky určené k zástavbě RD. Prodejní cena za m2 činí 850,- Kč včetně inženýrských sítí. Jedná se o pozemky v blízkosti lesa s krásným výhledem na město VM.
Bližší informace na tel.: 724 205 382, Místecký, nebo osobně na OÚ Poličná.
Starší aktuality


2014: Leden Únor Březen
2013: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Úvodní stránka | Prohlášení o přístupnosti | Kontakty | Administrator
Copyright © 2012 - 2013 PolNetWiFi & Obecní úřad Poličná