Aktuálně - z obecního dění

Vítání občánků

Vítání Vítání občánků se uskuteční v sobotu 8. 11. 2014 v 10:00 hodin v přízemí budovy obecního úřadu.
Vážení rodiče, žádáme ty z Vás, kteří se chtějí se svými nejmenšími zúčastnit podzimního Vítání občánků, aby nás kontaktovali osobně nebo na e-mailu: obec@policna.cz, nebo telefonicky tel. 702 088 409 do úterý 28. 10. 2014
Těšíme se na Vás i Vaše nejmenší!

Drakiáda

Drakiáda "Dnes je nebe plné mraků
už i kapka sem tam spadla,
v sobotu však spousta draků
na obloze mrakům vládla."

A kde že to bylo? No přece na letišti nad Poličnou, kde Svaz žen ve spolupráci s kulturním výborem obce pořádal první drakiádu. Sluníčko se usmívalo na účastníky, kterých se sešlo nad očekávání hodně. Vítr nic moc, asi někde dřímal za kopcem a tak byla hojně využita síla lidského pohonu. Po startovací dráze běhaly nejen děti, ale také tatínci a dědečkové. Nakonec se přece jen draci plavně vznášeli nad hlavami přítomných. Jmenovaná komise hodnotila jak vzhled draků (ruční výroba-koupené), tak délku pobytu ve vzduchu a celkovou snahu majitelů. Hlavní cenu si odnesl doma vyrobený drak s obličejem klauna,který se nejdéle usmíval z oblohy. K dalším oceněným patřili: létající ještěrka, žralok a kočička Kitty. Ceny předala majitelům vyhodnocených draků předsedkyně Pavla Horáková za přítomnosti starosty pana Místeckého. S malou pozorností ale odcházely všechny děti. O občerstvení se postaral pan Jícha z Valašského leteckého klubu, kterému stejně jako organizátorům patří dík za příjemně prožité podzimní odpoledne.
Liba Dopiráková
Více fotografií najdete v záložce "Fotogalerie / Ostatní akce"

Upozornění

Logo Poličná
Z důvodu vypínání el. energie bude ve středu 22. 10. 2014 obecní úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Vypínání el.energie (pdf)

Info ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení nízkého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro:
část obce Poličná (OÚ a okolí)
dne 22.10.2014 od 7:30 do 17:00 hod.
viz orientační mapa vypínání: (pdf)

Informace

Info Ordinace všeobecného praktického lékaře pro dospělé oznamuje otevření ordinace:
KaGan MEDICINE s. r. o.
v prostorách budovy Medica Chirurgica, Zašovská 778, Valašské Meziříčí 757 01
Lékař: MUDr. Ivana Garncarzová
Zdravotní sestra: Irena Havlíková
Ordinační hodiny:
Po, St, Čt, Pá: 8:00 – 13:00 hodin
Út: 12:00 – 18:00 hodin
TEL.: 778 099 299

Předběžné výsledky voleb do Zastupitelstva obce Poličná (pdf)

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č. 1 Rodáci
1. Vladimír Místecký
2. Josef Dorčák
3. Hana Milotová
4. Pavla Horáková
5. Radek Pivko
6. Michal Nekola
7. Michal Hadaš
8. Rostislav Šťastný
Volební strana č. 2 Nezávislí pro Poličnou
1. Stanislav Pernický
2. Pavel Kubín
3. Vojtěch Bača
4. Anna Krhovjáková
5. Radek Chumchal
6. Štěpán Chmelař
7. Aleš Cvrček
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014:
(volby.cz)

Návrh jízdního řádu k připomínkování (pdf)

Logo Poličná Návrh jízdních řádů.
Vážení občané, předkládáme Vám zpracovaný návrh jízdního řádu k připomínkování. Vaše připomínky nám prosím doručte do čtvrtka 16. 10. 2014 na obecní úřad.
(jízdní řád ve formátu pdf)

Bezplatné vzdělávací kurzy pro občany

Kurzy
Bezplatné vzdělávací kurzy pro občany (zaměstnané, nezaměstnané registrované na ÚP, OSVČ, matky na MD a pracující důchodce)

Všechny kompostéry vydány!!!

Logo Poličná
Obecní úřad upozorňuje všechny občany, že dnešním dnem byl ukončen výdej kompostérů. Všech 400 kompostérů již našlo své majitele.

Výzva k zajištění a provádění zimní údržby (doc)

Logo Poličná Výzva k předložení nabídek na zajištění a provádění zimní údržby v obci Poličná.
Informace o předmětu zadávané zakázky (charakteristika): Předmětem zakázky se pro účely soutěže rozumí zajištění a provádění zimní údržby v obci Poličná ... (celý dokument ve formátu .doc)

Poličenské listy - září / 2014

Logo Poličná
Právě vyšlo zářijové vydání Poličenských listů.
Starší vydání najdete v záložce "Zpravodaj"

Volby do ZASTUPITELSTEV OBCÍ (pdf)

Logo Poličná 10.10.2014 - 14:00 – 22:00 hodin
11.10.2014 - 8:00 – 14:00 hodin
Volební okrsek č. 1
Volební místnost – budova OÚ Poličná, Poličná 144, 757 01
V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE VYUŽÍT MOŽNOSTI DOVOZU VOLEBNÍ URNY K VÁM DOMŮ (ze zdravotních důvodů), OBRACEJTE SE PROSÍM NA tel. +420 720 124 330 .

Výzva k podání nabídky (pdf)

Logo Poličná Obecní úřad Poličná - energetické úspory
Předmětem veřejné zakázky je regenerace obvodového pláště objektu obecního úřadu a to v rozsahu zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní dveří a oken včetně souvisejícího nového oplechování a zateplení střechy (stropu) posledního vytápěného podlaží.
Přílohy

Drakiáda

Drakiáda Český svaz žen ZO Poličná ve spolupráci s kulturním výborem Obecního úřadu Poličná pořádají pro malé i "velké" děti zábavnou akci
DRAKIÁDA
Kdy: sobota 18.10.2014 ve 14:00 hod
Kde: letiště v Poličné
Pro nejhezčího draka jsou připraveny odměny.
Možnost občerstvení na místě. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Bazárek

Bazárek Český svaz žen ZO Poličná ve spolupráci se ZŠ Poličná pořádají
B A Z Á R E K
dětského oblečení a hraček
Kdy: pátek 7.11.2014 v 16:00 - 19:00 hod
Kde: ZŠ v Poličné
Zájemci o prodej se mohou hlásit na tel. 732 621 246 nebo na email: pavlahorak@seznam.cz

Zrušení výběrového řízení

Logo Poličná Obec Poličná ruší výběrové řízení na dodávku čistícího vozu v rámci projektu "Čistější silnice a chodníky v obci Poličná". O dalším postupu zadavatele budete informováni opět na našich stránkách a také na Profilu zadavatele.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v obci Poličná (pdf)

Logo Poličná Na základě vyhlášky č. 5/2013 Obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. velkoobjemové kontejnery k provedení podzimního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty, vždy od 7 do 17 hodin. U starších občanů bez možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora je nutná individuální dohoda se zhotovitelem, který ho zajistí centrálně.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů: dne 8. 10. 2014

  • točna
  • hasičská zbrojnice
  • bytovky
  • Štěpnice
  • Pod Kotlinou
  • Pod hájenkou - naproti bytovkám
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Hasičská zbrojnice: dne 8.10.2014 v době od 09,00 do 16,00 hod.

Mateřská škola oznamuje:

Logo Poličná Od 15.9.2014 se nám uvolnilo místo v MŠ. Proto můžeme přijmout jedno dítě s okamžitým nástupem. Bude-li více zájemců, bude přijato dítě, které bude věkově nejstarší. Dále Vám sdělujeme, že od 1.10.2014 bude změna provozu naší mateřské školy a to od 6:30 – 16:00 hod.
Pro bližší informace se můžete obracet na tel.: 702 026 178, Špičáková Jiřina
Děkuji, Jiřina Špičáková, učitelka pověřená řízením školy

Obec Poličná po dohodě s Úřadem práce i nadále přijímá pracovníky...

Logo Poličná Obec Poličná po dohodě s Úřadem práce i nadále přijímá pracovníky na veřejně prospěšné práce z řad nezaměstnaných, kteří splňují následující podmínky:

  • jde o osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 12 měsíců,
  • v případě osob ve věku nad 55 let, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
  • osoby se zdravotním postižením, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením
Případné zaměstnání osob bude vždy konzultováno s Úřadem práce, který obci poskytuje příspěvek na pokrytí mzdových nákladů po dobu 7 měsíců. Jde o zaměstnání na dobu 7, případně 12 měsíců a jedná se zejména o práci na úklidu a péči o vzhled obce, práce v lese, apod.
Zájemci se stručným profesním životopisem hlaste se na obecním úřadě, případně na mailové adrese obec@policna.cz.

Čistá řeka Bečva II (Harmonogram prací v Poličné a Informace k realizaci domovních přípojek)

Logo Poličná Při budování kanalizace je cílem akce ČŘB II zajistit co největší „napojenost“ rodinných domů na kanalizační síť. Mnozí občané při zpracování projektů domovních přípojek měli nesouhlasné stanovisko s napojením své nemovitosti, které nyní mění. Proto pokud nyní máte zájem připojit Vaši nemovitost na trase plánové stavby, kontaktuje Obecní úřad Poličná.
Postupujte prosím následovně.
Doručte Obecnímu úřadu Poličná žádost s údaji:
Identifikace žadatele-jméno a příjmení, číslo popisné, písemný souhlas.
Projekt domovní přípojky, pokud existuje, nebo identifikace připojení na budovanou kanalizační stoku, které vyznačíme ve stávajícího dokumentaci.
Spolu se správcem stavby budeme řešit jednotlivé případy.
Žádáme o Vás o v tomto směru o spolupráci, jelikož je snadnější realizovat přípojky nyní, než poté zasahovat do zhotovené stavby.
Přílohy ke stažení v pdf:
Informace k realizaci domovních přípojek
Aktualizovaný harmonogram prací - kompletní
Informace - Čistá řeka Bečva II
Přehledná situace
Výzva - přípojení nemovitostí na trase

Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky

Domečky Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky určené k zástavbě RD. Prodejní cena za m2 činí 850,- Kč včetně inženýrských sítí. Jedná se o pozemky v blízkosti lesa s krásným výhledem na město VM.
Bližší informace na tel.: 724 205 382, Místecký, nebo osobně na OÚ Poličná.
Starší aktuality


2014: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září
2013: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Úvodní stránka | Prohlášení o přístupnosti | Kontakty | Administrator
Copyright © 2012 - 2013 PolNetWiFi & Obecní úřad Poličná