Aktuálně - z obecního dění

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu (pdf)

Logo Poličná Návrh k projednání:
Zpráva o uplatňování Územního plánu Valašské Meziříčí pro Obec Poličná v uplynulém období 2012 - 2014 dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů...
Celý dokument najedete v sekci Obecní úřad / Územní plán.

Omluva (pdf)

Logo Poličná Zástupci obce Vladimír Místecký a Stanislav Pernický se omlouvají paní Irmě Vachníkové za potlačování jejich politických postojů a názorů. které vyjádřila před posledními volbami vůči komunistickému režimu a kvůli čemuž na ni poslali k prošetření Policii ČR a následná přestupkovou komisi. Podepsáni vlastní rukou Vladimír Místecký a Stanislav Pernický

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v obci Poličná (pdf)

Logo Poličná Na základě vyhlášky č. 5/2013 Obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. velkoobjemové kontejnery k provedení podzimního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty, vždy od 7 do 17 hodin. U starších občanů bez možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora je nutná individuální dohoda se zhotovitelem, který ho zajistí centrálně.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů: dne 8. 10. 2014

  • točna
  • hasičská zbrojnice
  • bytovky
  • Štěpnice
  • Pod Kotlinou
  • Pod hájenkou - naproti bytovkám
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Hasičská zbrojnice: dne 8.10.2014 v době od 09,00 do 16,00 hod.

Třídím, třídíš, třídíme... (pdf)

Logo Poličná Pro usnadnění třídění odpadů ve Vaší domácnosti byly ve spolupráci se společností EKO-KOM pořízeny tašky na tříděný odpad. Sada obsahuje tři kusy tašek, které je možné spojit k sobě suchým zipem. Jsou odlišeny barvou a označením. Slouží především k tomu, abyste už ve Vaší domácnosti mohli třídit odpad a vytříděný jej odnesli do příslušného kontejneru. Stačí tedy vytřídit a poté tašky jen vysypat! Jsou vyrobeny z odolné netkané textilie, omyvatelné a jsou tak určeny k opakovanému použití. Význam třídění odpadů a pozitivní dopad na rozpočet obce snad není nutné zdůrazňovat. Barevné tašky mají být jedním z motivačních prostředků k šetrnému nakládání s odpady. Doufáme, že občané možnost jejich získání ocení a budou je plnohodnotně využívat, což by se mělo následně projevit ve statistice třídění odpadů v naší obci. Tašky jsou poskytovány občanům obce zdarma a je možné si je vyzvednout na Obecním úřadě Poličná.
Martina Palátová

Čištění potoka Loučka

Čištění potoka Loučka Jak jsme vás informovali v květnovém čísle Poličenských listů zahájilo včera Povodí Moravy čištění potoka Loučka od nánosů, které se v něm v průběhu let vytvořily. Je to reakce na výsledek protipovodňové kontroly, která byla provedena právě v květnu. V letošním deštivém létě je to určitě dobrá zpráva pro všechny z nás, kteří mají smutnou zkušenost s velkou vodou v minulých letech.

Zateplení obecního úřadu

Zateplení obecního úřadu Naše obec uspěla s dalším projektem a získala 90% dotaci na zateplení a technické zhodnocení budovy obecního úřadu. Jeho podoba v budoucích letech by mohla vypadat takto:
Návrh_A1, Návrh_A2, Návrh_A3, Návrh_A4 a
Návrh_B1, Návrh_B2, Návrh_B3, Návrh_B4.

Práce na přírodním dětském hřišti

S Barvínkem Práce na přírodním dětském hřišti v mateřské škole v rámci projektu S Barvínkem si hrajeme, učíme a poznáváme přírodu jsou v plném proudu. Děti se s nástupem do školy v září mohou těšit nejen na nové velké pískoviště nebo třídu v přírodě, ale také na celou řadu nových prvků, které zde dosud neměly.

Poličenské listy - Červenec / 2014

Logo Poličná
Právě vyšlo červencové vydání Poličenských listů.
Starší vydání najdete v záložce "Zpravodaj"

Rozloučení s létem

Rozloučení s létem OÚ obce Poličná ve spolupráci s ČSŽ, SDH, TJ a Myslivci pořádá dne 30.8.2014 na hřišti TJ Poličná "ROZLOUČENÍ S LÉTEM"
Soutěže pro děti, hry, kolo štěstí ...
Začátek akce bude ve 14:00 hodin.
Od 14:00 hod bude hrát k poslechu a tanci skupina SVAŘÁK a od 17-té hodiny bude hrát skupina LÁŽO-PLÁŽO.
Vstup volný pro všechny, kdo se chtějí společně pobavit ...
Případný výtěžek z této akce bude věnován MŠ a ZŠ Poličná.
Srdečně zvou pořadatelé

Vypínání el.energie (pdf)

Info ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu opravy vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro:
část obce Poličná vše z trafostanice VS_5603 Pálenice
dne 3.9.2014 od 7:15 do 18:30 hod.
viz orientační mapa vypínání: (pdf)

Přijďte si vybrat z nových knih (pdf)

Info
Nové knihy budou připraveny k zapůjčení v průběhu měsíce srpna. Info o aktuálních přírůstcích v obecní knihovně najdete na http://policna.knihovna.info, kde také v on-line katalogu můžete zjistit dostupnost vybraného titulu

Vítězem Tarahunského poháru 2014 - LOS ANGELES

Vítěz Tarahunského poháru 2014 - LOS ANGELES
V sobotu 2.8.2014 se již tradičně v obci uskutečnilo sportovní klání v kopané - Tarahunský pohár.
Co to je??
Již v roce 1981 byla utvořena 3 družstva, a to Horní Karolína - horní konec, Tarahun - za potokem a Greenhorni (Grýni) - vojáci. Tenkrát se hrálo na školním hřišti na škváře. V roce 1987 byl I.ročník na velkém hřišti TJ Poličná.
A jak se jmenují současná družstva?
Více v sekci "Fotogalerie / Tarahun 2014".

Upozornění

Logo Poličná Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že od pondělí 4. srpna začnou práce na kanalizaci v části Boří. Práce potrvají do konce měsíce srpna. Současně pokračují práce na kanalizaci v části obce K Revíru (od družstevních bytovek). Předpokládaná doba prací – 3 týdny. Dále upozorňujeme, že v termínu od 11. do 15. srpna bude provedena úplná uzavírka železničního přejezdu (komunikace směr K Revíru) z důvodu jeho oprav. Objízdná trasa bude vedena po komunikaci II/150 a místních komunikacích („k líhni“) a dále přes areál firmy Agrotech spol. s r. o.

Odpočinek při sportu ... (pdf)

Lavičky Mnozí všímaví již postřehli, že před více než týdnem nainstalovali pracovníci obce na frekventovaná místa odpočinkové lavičky. Dvě se stříškou byly umístěny v blízkosti Bečvy. První můžete vidět na zelené ploše u komunikace II/150 (u mostu přes Bečvu), druhou v blízkosti „železňáku“. Odpočinout si tak mohou projíždějící cyklisté, turisté, pěší i maminky s dětmi. K těmto dvěma místům byly nově umístěny i odpadkové koše.
Na další místa v obci byly rozmístěny klasické lavičky městského typu. Ale ty bychom rádi doplňovali dle Vašich tipů. Informaci, kde Vám takové odpočinkové místo chybí, nám můžete sdělit osobně nebo na obec@policna.cz.
Doufáme, že se Vám nová odpočinková stanoviště zalíbí a že všichni jejich návštěvníci budou dodržovat v jejich okolí pořádek tak, jak by to mělo být člověku inteligentnímu přirozené.

Dodavatelé pro realizaci akcí byli vybráni

Houpačky V pátek 4. července proběhlo výběrové řízení na dodavatele služby realizace přírodního hřiště v areálu mateřské školky a dodavatele kompostérů. Na hřiště se naše nejmenší děti mohou těšit přes prázdniny a se začátkem školního roku by již mělo být hotovo. Realizaci akce zajistí firma: Hybaj s. r. o. Přírodní hřiště nabídne předškolákům útulné prostředí s množností pořádně se vyřádit a také bude sloužit k tomu, aby se děti lépe naučily vnímat krásy přírody – například prostřednictvím bylinkové zahrádky nebo ve venkovní učebně. Dalšími prvky hřiště budou samozřejmě skluzavka, pružinové houpadla, kladina a další. Chybět nebude ani klasické pískoviště a některé z méně obvyklých prvků jako například vrbové týpí. Doufáme, že tento typ hřiště bude kromě plné funkčnosti a využití tak více oku-lahodící díky použitým – přírodním materiálům. A především, že se bude líbit našim nejmenším! Realizace hřiště byla možná díky finanční podpoře poskytnuté z Operačního programu Životního prostředí, výzva 54, prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, primární oblast podpory 7.1. Rozvoj infastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálních poradenství a environmentálních informací. Název projektu: S Barvínkem si hrajeme, učíme a poznáváme přírodu. Zpracování projektu a výběrového řízení bylo zajištěno externě, stejně jako u dalších projektů.
Martina Palátová

Kompostéry

Komposter Ve stejný den se uskutečnilo i výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Vyřízení celého procesu dotace příslušnými orgány trvalo o něco déle, než jsme předpokládali a někteří z Vás se již s očekáváním přesného termínu chodili ptát na obecní úřad. Konečně Vám tedy můžeme sdělit, že 400 ks kompostérů o objemu 900 litrů dodá firma ELKOPLAST CZ, s. r. o. Při distribuci kompostérů obdržíte montážní manuál a také návod technologie kompostování. Kompostéry budou poskytovány občanům zdarma na základě uzavření smlouvy o výpůjčce, kdy se po uplynutí doby 5-ti let stane kompostér majetkem vypůjčitele. Název projektu „Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Poličná.“ Dotace je poskytována z operačního programu Životní prostředí, výzva č. 52, prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Přijďte si vyzvednout svůj kompostér na obecní úřad v době od 21. 7. – do 15. 8. 2014, v úředních hodinách. Kompostéry budou přidělovány systémem 1 ks k jedné nemovitosti.
Martina Palátová

Pořízení vysoušečů

Mikroregion V měsíci červenci byly na základě spolupráce členů Svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořízeny dva kusy vysoušečů, které budou k dispozici občanům obce zdarma k zapůjčení.
V případě zájmu se pro informace obracejte na obecní úřad.
Martina Palátová

Važte co s vážními lístky...

Váhy Odvážíte během roku železo, šrot nebo jiný odpad do sběrného dvora a vážní lístek většinou založíte nebo vyhodíte? Ať už se jedná o jakýkoliv sběrný dvůr nebo výkup železného šrotu, můžete donést na obecní úřad vážní lístek, který obdržíte ve sběrně a opět tak přispějete k navýšení příspěvku, který může obec obdržet při efektivním třídění odpadu! Martina Palátová

Z tašky do kontejneru...

Odpad V rámci podpory třídění odpadů v naší obci budou pořízeny barevné tašky určené ke třídění komunálního odpadu. Tašky jsou určeny pro domácnosti a pomohou Vám ekonomicky hospodařit s odpadem tak, aby se maximálně zefektivnil proces třídění odpadů. Důsledným tříděním odpadu můžete výrazně přispět k fungování celého systému třídění v obci, to znamená i k navýšení finančního příspěvku od společnosti EKO-KOM a. s. a bonusem navíc pro Vás bude, že množství vytříděného odpadu při využívání tašek a kompostéru poznáte v objemu odpadu ve Vaší odpadové nádobě. Distribuci tašek předpokládáme v měsících září – říjen. Martina Palátová

Poličenské listy - Červen / 2014

Logo Poličná
Právě vyšlo červnové vydání Poličenských listů.
Starší vydání najdete v záložce "Zpravodaj"

Volby do zastupitelstev obcí 2014

Logo Poličná Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., volby do zastupitelstev obcí(§ 3 odst. 1 zákona) v termínu 10. a 11. října 2014. Více informací a podrobnosti o možnostech kandidatury naleznete na webu obecního úřadu s rozšířenou působností – Městském úřadě Valašské Meziříčí. Zde na: http://www.valasskemezirici.cz/doc/41211/ a na: http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx
V souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že počet členů Zastupitelstva obce Poličná pro volební období 2014 – 2018 byl stanoven na 15 členů (viz. Oznámení na Úřední desce Obce Poličná).
Přílohy: Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 a Lhůty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Všem školákům přejeme příjemné prázdniny (pdf)

Bezpečnost
ŘIDIČI, VĚNUJTE POHYBU DĚTÍ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH ZVÝŠENOU POZORNOST A SNIŽTE SVOU RYCHLOST!
AŤ JSOU PRÁZDNINY PRO DĚTI I BEZPEČNÉ !

Obecní knihovna Poličná

Info V pondělí 7. 7. 2014 bude uzavřena Obecní knihovna Poličná. Návštěvnici budou na požádání obslouženi pracovnicí obecního úřadu.
Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba v knihovně (pdf)

Otevírací doba v knihovně Otevírací doba Obecní knihovny v Poličné o prázdninách je každé pondělí od 13:30 do 17:30 hod.
Přijďte si půjčit knížku na prázdniny.

Změna v zastupitelstvu ...

Logo Poličná Jedním z více jak třech desítek bodů jednání předprázdninového zasedání zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek 19. června 2014, byl slib nového zastupitele. Po rezignaci zastupitelky – paní Mgr. Bartoňkové a vzdání se postu zastupitele pana Pavla Pernického (1. náhradníka), se mandátu člena zastupitelstva obce do konce volebního období ujal pan Rostislav Tvrdý. Složením slibu se tak stal novým členem zastupitelstva obce.

Čistá řeka Bečva II (Harmonogram prací v Poličné a Informace k realizaci domovních přípojek)

Logo Poličná Při budování kanalizace je cílem akce ČŘB II zajistit co největší „napojenost“ rodinných domů na kanalizační síť. Mnozí občané při zpracování projektů domovních přípojek měli nesouhlasné stanovisko s napojením své nemovitosti, které nyní mění. Proto pokud nyní máte zájem připojit Vaši nemovitost na trase plánové stavby, kontaktuje Obecní úřad Poličná.
Postupujte prosím následovně.
Doručte Obecnímu úřadu Poličná žádost s údaji:
Identifikace žadatele-jméno a příjmení, číslo popisné, písemný souhlas.
Projekt domovní přípojky, pokud existuje, nebo identifikace připojení na budovanou kanalizační stoku, které vyznačíme ve stávajícího dokumentaci.
Spolu se správcem stavby budeme řešit jednotlivé případy.
Žádáme o Vás o v tomto směru o spolupráci, jelikož je snadnější realizovat přípojky nyní, než poté zasahovat do zhotovené stavby.
Přílohy ke stažení v pdf:
Informace k realizaci domovních přípojek
Aktualizovaný harmonogram prací - kompletní
Informace - Čistá řeka Bečva II
Přehledná situace
Výzva - přípojení nemovitostí na trase

Výzvy k podání nabídky

Logo Poličná Na Úřední desce a v záložce Veřejné zakázky byly nově umístěny Výzvy k podání nabídek.

Tyto veřejné zakázky najdete i přehledně i zde: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-policna_1440. Profil zadavatele je elektronickým nástrojem zadavatelů veřejných zakázek, který slouží k uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Fakticky jde o úřední desku zadavatele, na které uveřejňuje informace ke svým veřejným zakázkám. Smyslem profilu zadavatele je zpřístupnění veřejných zakázek co nejširšímu okruhu potenciálních dodavatelů i veřejnosti a posílení transparentnosti vynakládání veřejných prostředků.

Dobré zprávy pro Poličnou (pdf)

Logo Poličná Jak jsme Vás průběžně informovali ve zpravodaji, snažili jsme se využít nabízených dotačních možností v různých oblastech. Proto jsme ve spolupráci s firmami, které se zpracováním žádostí o dotace a projektů zabývají, podali hned několik žádostí. Samozřejmě s vědomím, že o dotační prostředky EU je ze stran měst a obcí velký zájem, jsme neočekávali 100% úspěšnost. Ale i přesto, je dobré mít projekty, které třeba nebudou úspěšné hned, připraveny tzn. v šuplíku, protože je pak mnohem snadnější na dotační výzvy reagovat a plánovat tak rozvoje obce.
Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o dobré zprávy, které naší obci přinesou opět prospěšné inovace. V současnosti máme informace, že se obci podařilo získat dotaci určenou na vybudování vyrozumívacího a varovacího systému obce (výše dotace 300 000,- Kč), úspěšným projektem byl také záměr vybudování dětského hřiště u MŠ pod názvem „S Barvínkem si hrajeme, učíme a poznáváme přírodu.“ (výše dotace 765 927,- Kč). Naopak druhá žádost podobného druhu na dětské hřiště v areálu ZŠ neuspěla. Další pozitivní zprávou ovšem bylo schválení dotace na projekt: „Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obce Poličná“ – tedy kompostéry, po kterých se mnozí již poptávali (výše dotace 872 941,- Kč). A ještě jedním z úspěšných projektů je „Preventivní opatření v lesích obce Poličná“ (výše dotace 2 895 000,- Kč). Ke schválení byla Radou Zlínského kraje doporučena také dotace na opravu Kalvárie (u OÚ), která neuspěla ve výběru Ministerstva kultury ČR, kde byla žádost také podána. Z těchto předpokládaných výší dotací plyne, že se v naší obci opět o něco více zlepší kvalita bydlení i prostředí. Po uzavření smluv o čerpání finančních prostředků budeme moci zahájit výběrová řízení na dodavatele služeb k realizaci jednotlivých projektů.
Martina Palátová

Nově v obci

Logo Poličná Nově budete mít možnost třídit i použitý textil a párovou obuv. S výměnou jarních kousků v šatníku si už tak nemusíte dělat starost kam s použitými svršky. V obci jsou totiž nově umístěny hned dva kontejnery na tříděný textilní odpad. O podmínkách, jak správně s textilem, obuví a hračkami při vytřídění a umístění do kontejnerů nakládat, naleznete níže. Nezapomeňte, že čím více třídíte, tím více šetříte…. životní prostředí i finanční rozpočet Poličné - Vaší obce.
Kontejnery naleznete na stávajících stanovištích kontejnerů – u hasičské zbrojnice a u točny BUS na horním konci.
Žádáme Vás také o dodržování podmínek třídění a umisťování textilu do kontejneru.
K ontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky.
Do těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.

Program rozvoje obce (pdf)

Logo Poličná V příloze naleznete Program rozvoje obce Poličná na r. 2014 - 2020, který projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce.
Tento dokument najdete i později v sekci "Obecní úřad / Ostatní dokumenty".

Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky

Domečky Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky určené k zástavbě RD. Prodejní cena za m2 činí 850,- Kč včetně inženýrských sítí. Jedná se o pozemky v blízkosti lesa s krásným výhledem na město VM.
Bližší informace na tel.: 724 205 382, Místecký, nebo osobně na OÚ Poličná.
Starší aktuality


2014: Leden Únor Březen Duben Květen Červen
2013: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Úvodní stránka | Prohlášení o přístupnosti | Kontakty | Administrator
Copyright © 2012 - 2013 PolNetWiFi & Obecní úřad Poličná