Aktuálně - z obecního dění

U P O Z O R N Ě N Í

Logo Poličná Vážení občané, ve dnech 24.11. – 27.11.2014 bude omezen chod obecního úřadu z důvodu účasti pracovnic na školení. Ve čtvrtek 27.11.2014 bude obecní úřad zcela uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

FARMA ZDEŇKA – Malá mlékárna

Info FARMA ZDEŇKA – Malá mlékárna, bude prodávat v obci Poličná u hasičské zbrojnice mléčné produkty z vlastní produkce, a to ve čtvrtek 27.11., 4.12., 11.12. a 18.12.2014 10:45 – 11:00 hod.
Více v záložce "Obecní úřad / Hlášení místního rozhlasu".

SBÍRKA VÍČEK pro ŠIMONKA (pdf)

SBÍRKA VÍČEK ZŠ A MŠ POLIČNÁ SE PŘIPOJUJÍ K VÝZVĚ MĚÚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KE SBÍRCE VÍČEK PRO ŠIMONKA VAŠKA.
OBRACÍME SE NA VÁS S ŽÁDOSTÍ O POMOC PRO 7LETÉHO CHLAPCE, Šimona Vaška, jehož zdravotní stav, po nešťastné události – otravě oxidem uhelnatým unikajícím z karmy, vyžaduje 24hodinovou péči. Výtěžek sbírky bude určen ke koupi nezbytných zdravotních a rehabilitačních pomůcek a úprav bezbariérového bydlení.
Přispějte k dobré věci sběrem víček od PET lahví.
Víčka můžete odevzdávat ve škole nebo na obecním úřadě až do 30. června 2015.
Pro peněžní dary je určen účet č. 107-8451830237/0100
DĚKUJEME!

Požární bezpečnost a jiná témata (pdf)

Požární bezpečnost PŘEDNÁŠÍ: Ing. Anna Hubová, oddělení ochrany obyvatel a krizového řízení HZS Zlínského kraje ÚO Vsetín
KDY? 9. 12. 2014, 17:00 hod.
KDE? hasičská zbrojnice
Více v příloze

Poličenské listy - říjen / 2014

Logo Poličná
Právě vyšlo řijnové vydání Poličenských listů.
Starší vydání najdete v záložce "Zpravodaj"

DĚTSKÝ BAZÁREK

Info V pátek 7. listopadu se v prostorách ZŠ Poličná uskutečnil již druhý bazárek dětského oblečení a hraček..
Jeho pořadatelé, ZO Český svaz žen Poličná spolu s vedením ZŠ, byli mile překvapeni velkým zájmem ze strany prodávajících (celkem se této akce zúčastnilo 15 prodejců). I když vzhledem k množství nabízeného zboží a zájemců o koupi to byla z jejich strany tak trochu "přesilovka".
Ale i přesto můžeme tuto akci zařadit mezi ty zdařilé. V jejím závěru požádala paní Holíková přítomné prodejce, zda by něčím ze svých neprodaných zásob oblečení přispěli na dobročinný bazárek, který se bude konat dne 7. 12. 2014 v prostorách Tenisového klubu ve Valašském Meziříčí od 10.00 do 19.00 hod.
Výtěžek z této akce bude věnován na pomoc rodičům Šimonka Vaška. Pořádající ČSŽ věnoval na tuto akci jak nabízené zboží, tak výtěžek ve výši 1.000,-- Kč.
Takže jak se říká: "Konec dobrý, všechno dobré".
Pavla Horáková - ČSZ

Proběhlo první ustavující zasedání zastupitelstva

Logo Poličná 6. 11. 2014 bylo jako jeden z prvních bodů jednání na pořadu složení slibu zastupitelů. Toho se ujalo všech 15 zvolených kandidátů s odpovědností a jistě i nadšením. Tímto okamžikem bylo možné přistoupit k projednávání jednotlivých bodů programu. Následovala tedy historicky druhá volba představitelů obce v éře samostatné Poličné. Starostou obce byl jednohlasně zvolen pan Vladimír Místecký a místostarostou pak Ing. Stanislav Pernický. Do rady obce zasednou kromě výše uvedených i Ing. Pavel Kubín, Pavla Horáková a Josef Dorčák, Dis. Ze zákonné povinnosti byly zřízeny Kontrolní a finanční výbor, oba jako pětičlenné. A dále byly zřízeny dva výbory, které budou pokračovat v započaté tradici, a sice Výbor pro kulturu školství a sport a Výbor pro komunální záležitosti a územní rozvoj, které jsou jedenáctičlenné. Jako jeden z prvních a hlavních úkolů, který čeká na zastupitele a radní obce, je vypracování návrhu rozpočtu obce pro rok 2015. Již nyní se můžete na jednotlivé zastupitele a členy výborů obracet s dotazy, připomínkami i náměty a činit tak samozřejmě budete moct po celé čtyřleté funkční období.
Složení jednotlivých výborů naleznete v záložce "Obecní úřad / Výbory a komise".

ZASTUPITELSTVO OBCE

Vojtěch Bača
Aleš Cvrček
Josef Dorčák, Dis.
Michal Hadaš
Pavla Horáková
Ing. Štěpán Chmelař
Ing. Radek Chumchal
Mgr. Krhovjáková Anna
Ing. Pavel Kubín
Hana Milotová
Vladimír Místecký
Michal Nekola
Ing. Stanislav Pernický
Radek Pivko
Rostislav Šťastný.

RADA OBCE

Vladimír Místecký
Ing. Stanislav Pernický
Ing. Pavel Kubín
Pavla Horáková
Josef Dorčák, Dis.

Realizace vyrozumívacího a rozhlasového systému téměř dokončena (pdf)

Info V posledních týdnech měsíce října jste si určitě všimli zaměstnanců firmy Empemont s. r. o., která se na základě výsledku výběrové řízení stala zhotovitelem díla – „Dodávka systému varování a vyrozumění obce Poličná,“ které je realizováno v rámci projektu: „Preventivní povodňová ochrana obce Poličná,“ hrazeného z dotace Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 58, prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS) primární oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1. – Zlepšení systému povodňové služby. Pracovníci nainstalovali na sloupy celkem 65 ks nových bezdrátových přijímačů, které by měly zajistit plné pokrytí území obce. Žádáme Vás proto o sdělení míst, kde nejsou hlášení rozhlasu dostatečně slyšet, aby mohl být případně systém doladěn.

Tvůrčí dílny (pdf)

Tvůrčí dílny KDY? 27. a 28.11.2014 od 16 do 19 hodin
KDE? Diakonie Žerotínova 319
Více v příloze

Podzimní přátelské setkání seniorů (pdf)

SETKÁNÍ SENIORŮ Starosta obce si Vás srdečně dovoluje pozvat na přátelské
SETKÁNÍ SENIORŮ
KDY? dne 30. 11. 2014, v 11.00 hod.
KDE? v HOSTINCI U SLUNCE
Občerstvení zajištěno

Dny paměti (pdf)

Dny paměti KDY? Objednat se můžete na tel.: 731 133 927
KDE? Diakonie ČCE
Více v příloze

Obecní knihovnu navštívili naši nejmenší (pdf)

Knihovna Poslední listopadové odpoledne zaplnila obecní knihovnu vzácná návštěva. Výjimečně bylo otevřeno v pátek, protože paní knihovnice očekávala návštěvu nejmenších čtenářů. Knížky si totiž přišly prohlédnout děti z mateřské školy. Mnohé z nich mají doma sice zatím jen ty obrázkové, protože trénování poznávání písmenek a čtení je teprve čeká, ale hned na první pohled bylo vidět, že knihy děti zaujaly. Některé z nich znaly psané příběhy z televize, jiné pyšně hlásily, že takové pohádky mají doma.
Paní Vlčková vysvětlila dětem, jak funguje knihovna, ukázala jim knížky a s těmi, kteří měli chuť, přečetla i část obrázkově-textové knihy. Samozřejmě je také nezapomněla do knihovny pozvat s maminkou a tatínkem, aby jim měl kdo pomoct odnést vybrané knihy. Protože je z čeho vybírat! Děti si odnesly z knihovny sladkou drobnost a doufáme, že také příjemný dojem, který je do knihovny přivede zpět třeba právě s rodiči. Děti a paní učitelky naopak donesly do knihovny vyrobeného draka a krásné podzimní obrázky, které budou v knihovně vystaveny a zkrášlí její prostředí.
Děti, rodiče, těšíme se na Vás v knihovně!

Odstavná plocha u mateřské školy dokončena (pdf)

Odstavná plocha Nejen rodiče, ale všichni návštěvníci školy či školy jistě ocení rozšíření možnosti odstavení vozidla v bezprostřední blízkosti budovy školního zařízení. Množství automobilů si vyžadovalo vyřešení neutěšené situace, která nastávala v podstatě v průběhu celého dne, kdy i během obědového času bývalo zastavení na stávající ploše komplikované.
Plocha před budovami dostala novou tvář a pryč je tedy bláto a rozjezděný zelený pás. V rámci těchto úprav bylo řešeno také odvodnění plochy. Podařilo se tak o něco více zvýšit komfort a bezpečnost přístupu do školy dětem a rodičům, strávníkům školní jídelny, zaměstnancům i další veřejnosti. Finálních úprav dostál také vzhled školky barevným namalováním okenních špalet. V plném proudu je také rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu školy.
Martina Palátová

Cestovatelská přednáška (pdf)

Přednáška Dne 21. 10. 2014 se konala beseda o rakouských lázeňských městech Baden a Gutenstein. Cestovní průvodce pan Vladimír Pospíšil komentoval snímky turistických zajímavostí Dolního Rakouska. Bohužel pro nás byla zklamáním malá účast, která ve srovnání s vynaloženým časem na přípravu takových akcí, podněcuje k úvahám, má-li opodstatnění tyto a podobné akce pořádat. Proto tímto vyzýváme a nabádáme, ať nám sdělíte témata a případně zda vůbec máte o přednáškové aktivity tohoto typu zájem. Podněty a nápady nám můžete sdělit při návštěvě knihovny nebo na e-mail: knihovna@policna.cz

Podzimní výsadba stromů (pdf)

výsadba V minulých dnech jste mohli zaregistrovat, že v naší obci opět probíhá výsadba nových stromků. Vytipovanými lokalitami pro jejich umístění byly: doposud nevyužitá zelená plocha za podjezdem směr část Kotlina, kde se budou zcela nově zelenit ořechy, špendlíky, valašské trnky a jadrničky, dále přibydou stromy podél chodníku směr od VM, které doplní již provedenou výsadbu namísto pokácených třešní, další nalezneme podél komunikace směr býv. myslivecká chata a stromy s listem nejsrdečnějším ozdobí prostor u odbočky z hlavní komunikace směr fotbalové hřiště. Sice si pár let počkáme, než stromy vyrostou do své plné krásy, ale určitě již nyní budou tvořit příjemný krajinný prvek a doplňovat „zelený obraz“ naší krásné Poličné.
Pokud byste měli tipy a nápady, kde by bylo možné další stromy umístit, Vaše připomínky přivítáme. V obnově zeleně se totiž chystáme pokračovat i vzhledem ke zdravotnímu stavu některých stávajících stromů.
Martina Palátová

Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky

Domečky Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky určené k zástavbě RD. Prodejní cena za m2 činí 850,- Kč včetně inženýrských sítí. Jedná se o pozemky v blízkosti lesa s krásným výhledem na město VM.
Bližší informace na tel.: 724 205 382, Místecký, nebo osobně na OÚ Poličná.
Starší aktuality


2014: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen
2013: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Úvodní stránka | Prohlášení o přístupnosti | Kontakty | Administrator
Copyright © 2012 - 2013 PolNetWiFi & Obecní úřad Poličná