Aktuálně - z obecního dění

Zrušení výběrového řízení

Logo Poličná Obec Poličná ruší výběrové řízení na dodávku čistícího vozu v rámci projektu "Čistější silnice a chodníky v obci Poličná". O dalším postupu zadavatele budete informováni opět na našich stránkách a také na Profilu zadavatele.

Vypínání el.energie (pdf)

Info ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení nízkého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro:
část obce Poličná (OÚ a okolí)
dne 22.10.2014 od 7:30 do 17:00 hod.
viz orientační mapa vypínání: (pdf)

Mateřská škola oznamuje:

Logo Poličná Od 15.9.2014 se nám uvolnilo místo v MŠ. Proto můžeme přijmout jedno dítě s okamžitým nástupem. Bude-li více zájemců, bude přijato dítě, které bude věkově nejstarší. Dále Vám sdělujeme, že od 1.10.2014 bude změna provozu naší mateřské školy a to od 6:30 – 16:00 hod.
Pro bližší informace se můžete obracet na tel.: 702 026 178, Špičáková Jiřina
Děkuji, Jiřina Špičáková, učitelka pověřená řízením školy

Poličenské listy - Srpen / 2014

Logo Poličná
Právě vyšlo srpnové vydání Poličenských listů.
Starší vydání najdete v záložce "Zpravodaj"

Obec Poličná po dohodě s Úřadem práce i nadále přijímá pracovníky...

Logo Poličná Obec Poličná po dohodě s Úřadem práce i nadále přijímá pracovníky na veřejně prospěšné práce z řad nezaměstnaných, kteří splňují následující podmínky:

  • jde o osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 12 měsíců,
  • v případě osob ve věku nad 55 let, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
  • osoby se zdravotním postižením, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením
Případné zaměstnání osob bude vždy konzultováno s Úřadem práce, který obci poskytuje příspěvek na pokrytí mzdových nákladů po dobu 7 měsíců. Jde o zaměstnání na dobu 7, případně 12 měsíců a jedná se zejména o práci na úklidu a péči o vzhled obce, práce v lese, apod.
Zájemci se stručným profesním životopisem hlaste se na obecním úřadě, případně na mailové adrese obec@policna.cz.

Restaurátorské práce na sousoší Kalvárie

Kalvárie V posledním srpnovém týdnu dokončil restaurátor BcA. Tomáš Sušeň restaurátorské práce na sousoší Kalvárie a předal opravené dílo obci. Celému kříži dominuje socha Krista, u které byla oprava nejnáročnější. Zbývá dodělat terénní úpravy kolem kříže a celé dílo je hotovo.
Poděkování patří nejen restaurátorovi, ale také Zlínskému kraji, který na opravu této kulturní památky místního významu schválil poskytnutí dotaci ve výši 94,3 tis. Kč.

Poslední prázdninový víkend v Poličné patřil dětem.

Rozloučení s létem Poslední odreagování před tím, než začnou dětem školní povinnosti, nabídlo našim nejmenším Rozloučení s létem. Odpoledne zaměřené hlavně pro děti prosvětlilo i sluníčko a docela teplé počasí, takže si všichni mohli užít rozmanité atrakce – od skákacího hradu, přes střelbu vzduchovkou, házení kroužku, kuželky, skákání v pytli, trampolínu, roztahování lana a další disciplíny včetně projížďky na koni. Příjemným zpestřením bylo i vystoupení klauna v podání Aleny Malúškové, která se snažila děti do svého zábavného vystoupení zapojit i aktivně prostřednictvím soutěží. Největším lákadlem byla stejně jako loni pěna, připravená SDH, ve které se děti opravdu vyřádily. K posezení u občerstvení hrála hudba – skupina Svařák a později skupina Lážo Plážo. Na organizaci akce se aktivně podíleli – Český svaz žen, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Poličná, Myslivci, PS Táborníci Valašské Meziříčí. A sponzorským darem přispěli Hasalík Jiří, VM, Pálenice Bublík spol. s r. o., eŽaluzie s.r.o., Tezamo Valašské Meziříčí, s.r.o., AMG CENTRUM s.r.o., REKONOM VM s. r. o., VEČEŘA PNEU Poličná, Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r. o., Bonver – Poličná, Lara fusky VM, Jiří Drda, Poličná, Vesničanka pro vás s. r. o., CAFRO plus spol. s r. o.
Všem patří velké poděkování.

O stromech ovocných i neovocných (pdf)

O stromech Knihovna Poličná Vás zve na přednášku p. Filipa Šumbery:
O stromech ovocných i neovocných
Seznámíme s některými méně známými druhy ovocných stromů. Stromy k jídlu, k potěšení, k odpočinku i k léčení. Strom jako nejlepší investice do budoucna..
Přednáška se uskuteční 24. 9. 2014 v 18 hodin v budově hasičské zbrojnice.

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu (pdf)

Logo Poličná Návrh k projednání:
Zpráva o uplatňování Územního plánu Valašské Meziříčí pro Obec Poličná v uplynulém období 2012 - 2014 dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů...
Celý dokument najedete v sekci Obecní úřad / Územní plán.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v obci Poličná (pdf)

Logo Poličná Na základě vyhlášky č. 5/2013 Obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. velkoobjemové kontejnery k provedení podzimního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty, vždy od 7 do 17 hodin. U starších občanů bez možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora je nutná individuální dohoda se zhotovitelem, který ho zajistí centrálně.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů: dne 8. 10. 2014

  • točna
  • hasičská zbrojnice
  • bytovky
  • Štěpnice
  • Pod Kotlinou
  • Pod hájenkou - naproti bytovkám
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Hasičská zbrojnice: dne 8.10.2014 v době od 09,00 do 16,00 hod.

Čistá řeka Bečva II (Harmonogram prací v Poličné a Informace k realizaci domovních přípojek)

Logo Poličná Při budování kanalizace je cílem akce ČŘB II zajistit co největší „napojenost“ rodinných domů na kanalizační síť. Mnozí občané při zpracování projektů domovních přípojek měli nesouhlasné stanovisko s napojením své nemovitosti, které nyní mění. Proto pokud nyní máte zájem připojit Vaši nemovitost na trase plánové stavby, kontaktuje Obecní úřad Poličná.
Postupujte prosím následovně.
Doručte Obecnímu úřadu Poličná žádost s údaji:
Identifikace žadatele-jméno a příjmení, číslo popisné, písemný souhlas.
Projekt domovní přípojky, pokud existuje, nebo identifikace připojení na budovanou kanalizační stoku, které vyznačíme ve stávajícího dokumentaci.
Spolu se správcem stavby budeme řešit jednotlivé případy.
Žádáme o Vás o v tomto směru o spolupráci, jelikož je snadnější realizovat přípojky nyní, než poté zasahovat do zhotovené stavby.
Přílohy ke stažení v pdf:
Informace k realizaci domovních přípojek
Aktualizovaný harmonogram prací - kompletní
Informace - Čistá řeka Bečva II
Přehledná situace
Výzva - přípojení nemovitostí na trase

Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky

Domečky Obec Poličná nabízí k prodeji lukrativní pozemky určené k zástavbě RD. Prodejní cena za m2 činí 850,- Kč včetně inženýrských sítí. Jedná se o pozemky v blízkosti lesa s krásným výhledem na město VM.
Bližší informace na tel.: 724 205 382, Místecký, nebo osobně na OÚ Poličná.
Starší aktuality


2014: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen
2013: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Úvodní stránka | Prohlášení o přístupnosti | Kontakty | Administrator
Copyright © 2012 - 2013 PolNetWiFi & Obecní úřad Poličná