Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 19
poslední

Kontejnery na bioodpad

Vážení spoluobčané, nevhazujte prosím do kontejnerů na bioodpad plasty, papír, apod. Pro tyto materiály máme v obci příslušné kontejnery. Co patří a co naopak nepatří do kontejneru na bioodpad najdete v příloze. V příloze také najdete fotku s příkladem toho, jak by se to dělat nemělo. Děkujeme Vám. celý text

ostatní | 5. 3. 2021 | Autor:

Nevíte jak zlikvidovat použité respirátory, roušky apod.?

Vážení spoluobčané, k prevenci zabránění šíření onemocnění Covid - 19 patří také správná likvidace ochranných prostředků. Informace, jak s použitými respirátory apod. naložit, najdete v příloze. celý text

ostatní | 4. 3. 2021 | Autor:

Stabilní rychlý internet

Vážení spoluobčané, v příloze najdete propagační leták společnosti Cetin, týkající se připojení k internetu, které je dostupné v naší obci. celý text

ostatní | 2. 3. 2021 | Autor:

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Vážení spoluobčané, v příloze naleznete Oznámení Českého statistického úřadu o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Společně s tímto oznámením zde naleznete rovněž informace k online sečtení prostřednictvím elektronického formuláře. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.3. na 27.3.2021. celý text

ostatní | 2. 3. 2021 | Autor:

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů

Společnost ČEZ Distribuce a.s. informuje o pravidelných odečtech elektroměrů na Vašich odběrových místech v obci Poličná, které se uskuteční ve dnech 12.- 25. 3. 2021. Umožněte prosím pracovníkům ČEZ distribuce volný a bezpečný přístup k elektroměrům. Děkujeme. celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor:

MHD Valašské Meziříčí - zdarma

Vážení spoluobčané, od pondělí 1.3.2021 bude MHD Valašské Meziříčí až do odvolání zdarma. celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor:

Poličenské listy - březen 2021

Poličenské listy - březen 2021 celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor:

Nové strategické dokumenty pro rozvoj Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko úspěšně dokončil společný projekt, v rámci kterého proběhla aktualizace hlavního strategického dokumentu rozvoje území 18 členských obcí a to Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030. celý text

ostatní | 19. 2. 2021 | Autor:

Valašské noviny - zima/jaro 2020/2021

Vážení spoluobčané, v příloze najdete Valašské noviny, průvodce zimou a jarem 2020/2021 na Valašsku. Valašské noviny si můžete vyzvednout i v tištěné podobně na Obecním úřadu v Poličné. Přečtěte si například o zajímavých místech, valašských tradicích, novinkách a akcích na Valašsku. celý text

ostatní | 9. 2. 2021 | Autor:

Plán rozvoje sociálních služeb

Práce na plánu rozvoje sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko jsou v polovině. Zapojit se do něj můžete také vy. Více informaci společné s odkazem na webové stránky mikroregionu naleznete v příloze. celý text

ostatní | 9. 2. 2021 | Autor:

Charita Valašské Meziříčí - volná pracovní místa

Vážení spoluobčané, Charita Valašské Meziříčí vyhlašuje volné pracovní místo na pozici sociálního pracovníka na zkrácený úvazek pro poskytování sociálních služeb klientům bez domova a brigádníka na pozici pečovatel/ka. Podrobnější informace naleznete v příloze.

celý text

ostatní | 8. 2. 2021 | Autor:

Obec získala strategický dokument pro obnovu a rozvoj zeleně

Obec Poličná se zapojila do společného projektu s názvem „Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034), který byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu byla pro obec Poličná zpracována Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Poličná.
celý text

ostatní | 3. 2. 2021 | Autor:

Informace TS Valašské Meziříčí, s.r.o., týkající se řešení odpadového hospodářství v obci

Vážení spoluobčané, v příloze naleznete analýzu a nabídku TS Valašské Meziříčí, s.r.o., týkající se řešení odpadového hospodářství v obci Poličná. Cílem této analýzy je optimalizace nákladů na odpadové hospodářství v obci, dále zvýšení vzdělanosti občanů v oblasti třídění odpadů a jejich ochotu třídit a možnosti jak v příštích letech dosáhnout na tzv. třídící slevu v plném rozsahu produkce SKO.celý text

ostatní | 29. 1. 2021 | Autor:

Poličenské listy - únor 2021

Poličenské listy - únor 2021 celý text

ostatní | 28. 1. 2021 | Autor:

Obědy ze školní jídelny

Vážení spoluobčané,

jídelna při ZŠ a MŠ Poličná nabízí možnost odběru obědů v jídlonosičích. Cena za oběd je 60Kč. Pro více informací kontaktujte školní jídelnu na tel: 702 026 176. celý text

ostatní | 21. 1. 2021 | Autor:

Očkování COVID 19

Vážení spoluobčané, na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky naleznete informace týkající se onemocnění covid 19 a také odkaz na registrační systém pro rezervaci termínu očkování. Od 15.1.2021 se mohou k očkování registrovat obyvatele České republiky, kteří jsou starší 80 let. Od února se pak mohou registrovat také ostatní obyvatelé České republiky. Odkaz na webové stránky naleznete v příloze. celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor:

Úklid vánočních stromečků

Vážení spoluobčané, v pondělí 11. 1. 2021 budou v obci vyváženy kontejnery na biodopad. Prosíme Vás, abyste během víkendu odnesli své odstrojené vánoční stromečky do těchto kontejnerů. Případně připravte své odstrojené vánoční stromečky na přístupné místo před Váš dům a techničtí pracovníci obce Vám je během pondělí 11. 1. 2021 vyvezou. Děkujeme Vám. celý text

ostatní | 8. 1. 2021 | Autor:

Program rozvoje obce Poličná na období 2021 - 2025

Vážení spoluobčané, v příloze najdete dokument "Program rozvoje obce Poličná na období 2021 - 2025", ke kterému bychom rádi znali Váš názor. Při zpracování dokumentu bylo vycházeno z dotazníků, které jste vyplňovali během měsíce října 2020. Vaše návrhy na změnu dokumentu, připomínky a poznatky doručte do 31. 1. 2021 písemně na Obecní úřad Poličná, e-mailem na adresu ou@policna.cz nebo se vyjádřete na facebooku - Obec Poličná oficiální stránky obce. Program rozvoje obce Poličná bude schvalován na 17.jednání Zastupitelstva obce Poličná dne 8. 2. 2021. Děkujeme Vám, že přispíváte k rozvoji obce. celý text

ostatní | 7. 1. 2021 | Autor:

Dotační titul pro včelaře

Vážení spoluobčané, včelaři, dovolujeme si Vás upozornit na dotační program Zlínského kraje s názvem Podpora včelařství ve Zlínském kraji. Cílem programu je podpora začínajících i stávajících včelařů ve Zlínském kraji. Důvodem poskytnutí dotace je potřeba zkvalitnit chov včelstev, udržet a zlepšit opylovací službu ve Zlínském kraji a podpořit obměnu včelího díla. V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: obměna a navýšení počtu úlů a včelstev, obnova včelího díla a tím snížení výskytu moru včelího plodu celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor:

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení spoluobčané, letošní Tříkrálová sbírka bude jiná, než na jakou jsme zvyklí z předešlých let. V příloze naleznete bližší informace o Tříkrálové sbírce 2021. Ta se z důvodu zhoršené epidemiologické situace uskuteční netradičně a to v on-line podobě. Přispět můžete také do zapečetěné kasičky, kterou najdete v COOP Jednota v Poličné. celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor:

Poličenské listy - leden 2021

Poličenské listy - leden 2021 celý text

ostatní | 4. 1. 2021 | Autor:

Aktuální informace Koronavirus - nová opatření vlády České republiky platné od 27.12.2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 23.prosince 2020 byl v souvislosti s šířením epidemie viru SARS CoV-2 na území České republiky prodloužen nouzový stav a to do 22.ledna 2021. Vláda dále rozhodla o zpřísnění krizových opatření a to od neděle 27. prosince 2020. Tato opatření mají platit do 10.ledna 2020. Aktuální platná nařízení naleznete v příloze. celý text

ostatní | 28. 12. 2020 | Autor:

Reportáž - letecká nehoda v roce 1958

Vážení spoluobčané,
v příloze naleznete odkaz na reportáž České televize, týkající se pádu letadla v katastru obce Poličná. V dokumentu vystupují pamětníci této katastrofy, ke které došlo v září 1958. celý text

ostatní | 28. 12. 2020 | Autor:

Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věci na zdaňovací období roku 2021

Vážení spoluobčané,

vzhledem k současné epidemiologické situaci je snahou Finanční správy předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů. Z tohoto důvodu jsou určena telefonní čísla, na kterých budou zaměstnanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj zodpovídat případné dotazy v souvislosti s daní z nemovitých věcí, resp. v souvislosti s podáváním přiznání k této dani. Cílem je zajistiti poplatníkům takový servis, který umožní bez návštěvy územních pracovišť FÚ pro Zlínský kraj podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně prostřednictvím sběrných boxů umístěných na jednotlivých územních pracovištích, eventuálně je zaslat poštou. celý text

ostatní | 23. 12. 2020 | Autor:

Přejeme krásné vánoční svátky

Přejeme všem občanům Poličné, krásné vánoční svátky a v roce 2021 hlavně hodně zdraví a štěstí.
Zaměstnanci Obecního úřadu Poličná.
celý text

ostatní | 22. 12. 2020 | Autor:

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení spoluobčané,
v příloze naleznete bližší informace o Tříkrálové sbírce 2021. Ta se z důvodu zhoršené epidemiologické situace uskuteční netradičně a to v on-line podobě. Přispět můžete buď do zapečetěných kasiček umístěných v kostelích a obchodech, nebo formou DMS. Pomoci lidem v nouzi můžete také on-line na www.trikralovasbirka.cz.
celý text

ostatní | 21. 12. 2020 | Autor:

Antigenní testování pro občany ČR

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech probíhá dobrovolné testování občanů České republiky na COVID 19 a to antigenními testy. Testování je dobrovolné a otestovat se můžete na odběrových místech, jejichž seznam naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Více informací k dobrovolnému testování naleznete na přiloženém informačním letáků.
celý text

ostatní | 21. 12. 2020 | Autor:

Úřední hodiny Obecního úřadu během vánočních svátků

Vážení spoluobčané,
zde najdete úřední hodiny Obecního úřadu během vánočních svátků. celý text

ostatní | 18. 12. 2020 | Autor:

Jízdní řády od 1.1.2021 - 11.12.2021

Vážení spoluobčané,
v příloze naleznete nové jízdní řády Valašské Meziříčí, které budou platné od 1.1.2021.

celý text

ostatní | 18. 12. 2020 | Autor:

Informace Obecní knihovny Poličná

Obecní knihovna Poličná upozorňuje všechny své čtenáře, že bude od pondělí 21.12.2020 uzavřena. Posledním dnem, kdy si lze vypůjčit/vrátit knihu, je čtvrtek 17.12.2020.
celý text

ostatní | 16. 12. 2020 | Autor:
první předchozí
ze 19
poslední