Obsah

Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 29.1.2013

Typ: ostatní
-

Dne 29.1.2013 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce. Toto se konalo ve školní jídelně Základní školy v Poličné, a to od 17:00 hod. Zasedání řídil pověřený správce obce Mgr. Aleš Křížan až do okamžiku zvolení nového starosty Poličné. Před schválením programu složili členové zastupitelstva obce slib.
Zastupitelé zvolili jako starostu pana Vladimíra Místeckého, který poté převzal řízení zasedání.
V tento okamžik již bývalý správce obce Mgr. Aleš Křížan přednesl zprávu o výkonu funkce správce obce a o stavu hospodaření a majetku obce.
Dalším bodem zasedání byla volba místostarosty obce, kterým se stal Ing.Stanislav Pernický.
Následovala volba finančního a kontrolního výboru. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Vítězslav Strnadel, jako členové Ing. Pavel Kubín, Stanislav Lysák, Ing. Jan Hradil a Pavla Horáková. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Radek Chumchal a jako další členové Josef Dorčák, Jiří Vlček, Vojtěch Bača a Ing. Štěpán Chmelař.
Zastupitelstvo rovněž zřídilo jednotku SDH k 29.1.2013. Dále pověřilo paní Horákovou, pana Místeckého, Ing.Pernického a Mgr.Hlavenkovou k provádění svatebních obřadů a vítání občánků.
Zasedání zakončila krátká diskuze, ve které se mimo jiné zastupitel pan Jan Siner vzdal své finanční odměny ve prospěch zdravotně znevýhodněných žáků naší školy.
Ze zasedání byla pořízena i živá reportáž Českou televizí (viz sekce Praktické informace).


Vytvořeno: 29. 1. 2013
Poslední aktualizace: 29. 1. 2013 00:00
Autor: Super Admin