Obsah

Pověření zastupitelé k provádění svatebních obřadů a vítání občánků

Vladimír Místecký

Vojtěch Bača

členové Rady obce Poličná - vítání občánků

Hana Milotová - vítání občánků