Obsah

Pověření zastupitelé k provádění svatebních obřadů a vítání občánků

Starosta obce:

Vojtěch Bača

Místostarosta obce:

Bronislav Šedý

Členové Rady obce:

Mgr. Radmila Hrubcová

Vladimír Místecký

Radek Pivko

Předseda výboru pro kulturu, školství a sport :

Vlasta Šedá