Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

 

Číslo:
Název vyhlášky
ke stažení
Platnost a účinnost od:
 
Platnost do:
OZV 1/2013
Obecně závazná vyhláška obce Poličná
"O místních poplatcích ze psů"
22.03.2013
 
OZV 2/2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 Obce Poličná o zrušení některých obecně závazných vyhlášek ke stažení 01. 07. 2015

 

 

NO 1/2016

Nařízení obce Poličná č. 1/2016, o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje

ke stažení 01.02.2016  

OZV

1/2017

Obecně závazná vyhláška Obce Poličná  č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke stažení 01.01.2018  

1/2018

Požární řád obce Poličná č.1/2018 ke stažení 18.3.2018

 

 

OZV

1/2019

O znaku, vlajce a pečeti obce Poličná, jejich užívání a nakládání s nimi č. 1/2019 OZV č. 1/2019 26.6.2019  

OZV

2/2018

OZV, kterou se zakazuje stanování, táboření a rozdělávání ohňů č. 2/2019 OZV č. 2/2019 26.6.2019