Obsah

Výbory a komise

Finanční výbor

Předseda:
Mgr. Radmila Hrubcová
Členové: Ing. Luděk Černoch
  Iveta Drdová
  Ing. Pavel Kubín
  Michal Nekola

Kontrolní výbor

Předseda:
Ing. Radek Chumchal
Členové: Ing. Bogdan Bocek
  Ivan Místecký
   

 

Výbor pro kulturu, školství a sport

Předseda: Vlasta Šedá
Členové: Pavla Horáková
  Mgr. Veronika Karlíková
  Libuše Dopiráková
  Mgr. Petra Mrovcová
  Jana Nekolová
  Ing. Barbora Ševečková
  Ing. Jitka Vlčková
  Mgr. Pavla Žilinská
 

 

Výbor pro komunální záležitosti a územní rozvoj

Předseda:
Josef Karlík
Členové: Martin Capil
  Ing. Josef Dorčák, DiS.
  Petr Drda
  Milan Kristian
  Karel Ondrejka
  Ing. Vítězslav Strnadel
 

Pověření zastupitelé k provádění svatebních obřadů a vítání občánků

  Vojtěch Bača
  Bronislav Šedý
  Mgr. Radmila Hrubcová
  Vladimír Místecký
  Radek Pivko
  Vlasta Šedá - vítání občánků