Obsah

Mateřská škola

Mateřská škola, Poličná 276, příspěvková organizace, tel: 602 783 320, web: www.zs-policna.cz


Charakteristika Mateřské školy

Současná Mateřská škola v Poličné byla postavena v roce 1995 s kapacitou 46 dětí. Nachází se v klidném prostředí a úzce navazuje na ZŠ v Poličné. 1.července 2001 byla mateřská škola sloučena se základní školou a stala se její součástí. V MŠ jsou dvě běžné třídy pro děti ve věku od tří do šesti let - třída Krtečků a třída Ježečků.

 

Vybavení a aktivity školky

Dále je zde šatna, sociální zařízení, kancelář, přípravná kuchyňka, sklad čistících prostředků a lehátek. Mateřská škola je neustále renovována a zvelebována. Nové plastové dveře ve vstupu ze školní zahrady do šatny dětí a hlavní, vstupní dveře naši MŠ nejen zkrášlily, ale přinesly také velkou úsporu energií. Šatna dětí je vybavena moderním, funkčním nábytkem. Celá MŠ je pokryta novými koberci. Obě třídy jsou nově vybaveny audiovizuální technikou, která přispívá ke zkvalitňování vzdělávání dětí i jejich zábavě. Dále byly zakoupeny postýlky s pevnou oporou zad a matracemi, peřinky a polštářky i dětské povlečení. Průběžně, dle potřeby, jsou doplňovány hračky a výtvarné potřeby dětí.
Na mateřskou školu navazuje zahrada, která byla na jaře roku 2010 rozšířena, nově oplocena a vysazena okrasnými jehličinami a keři. Vybavení zahrady plně vyhovuje potřebám dětí: 2 pískoviště, pergola, kolotoč, houpačka, dva bazénky a dostatečný prostor k pohybovým aktivitám. Máme možnost kdykoliv využívat hřiště ZŠ a dvakrát týdně navštěvovat tělocvičnu. Tradicí naší školy se stala plavecká výuka dětí předškolního věku v Plavecké škole v bazénu ve Valašském Meziříčí. Dle zájmu rodičů také s dětmi navštěvujeme solnou jeskyni v Zašové.
Naše mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu s názvem Barvínek. Tento program vznikal postupně a vyplynul z dětského nazírání na svět, který je plný barev, tajemství a překvapení a z objevování nového, dosud nepoznaného. Kytičky barvínku provázejí děti během celého školního roku. Na podzim kvetou oranžově, v zimě modře, na jaře zeleně a v létě červeně. Vzhledem k poloze naší mateřské školy je náš program zaměřen na rozvíjení vztahů dětí ke svému okolí, k přírodě, k druhým lidem, k obecně lidským, společenským a kulturním hodnotám. Dále se zaměřuje na kultivaci mravního a estetického vnímání a prožívání motivované světem plným barev a krás.
Jsme školička rodinného typu. Malá, příjemná a útulná.
Vytváříme dětem klidné a příjemné prostředí, aby se cítily dobře, spokojeně a bezpečně.
Denní režim je stanoven tak, aby byly dodržovány psychohygienické podmínky školy a životospráva. Nově přijatým dětem umožňujeme adaptaci dle potřeb dítěte či rodiny.
Vždy na začátku školního roku si s dětmi stanovujeme pravidla vzájemného soužití nejen pro děti, ale i dospělé a našim mottem je: „Jsme kamarádi, máme se rádi a všichni si pomáháme“.
 

Stravování

Stravu zajišťuje jídelna ZŠ. Do MŠ ji přiváží kuchařka ZŠ spojovací chodbou. Dětem je vydávána v kuchyňce MŠ. Děti stolují ve svých třídách na stolečcích přikrytých ubrusy.
 

Tradiční akce MŠ:

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Plavecký kurz v Plavecké škole ve Valašském Meziříčí
 • Podzimní zahradní slavnost
 • Lampiónový průvod
 • Vánoční tvoření
 • Vánoční besídka
 • Hostující divadélka v MŠ
 • Návštěva Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí – kino, divadlo
 • Mikuláš / Čertovský den /
 • Pyžamový ples
 • Vynášení Mařeny
 • Besídka ke Dni matek
 • Malá předškolní maturita
 • Zahradní slavnost
 
Mateřská škola je tvořena samostatnou budovou propojenou se základní školou spojovací chodbou.
Počet učeben 2
Provozní kuchyňka 1
Umyvárna + WC 1
Kabinety + sklady 6
Šatna dětí 1
Školní zahrada 2 mini dopravní hřiště; chatky; hřiště; kolotoč; pískoviště se skluzavkou; bazénky
 
Text převzat bez jakýchkoliv úprav z www.zs-policna.cz.