Obsah

Český svaz žen Poličná

Činnost svazu

Plán práce ČSŽ –ZO Poličná na rok 2015 :
Leden – návštěva dříve narozených a nemocných členek ZO
Únor  -  návštěva bazénu spojená s posezením v čajovně
Březen – výroční členská schůze spojená s oslavou MDŽ
Duben – přednáška ( ve spolupráci s místní knihovnou)
    Návštěva divadelního představení (  se ZŠ)
    Slet čarodějnic ???
Květen  - 1. Máj – kolo štěstí
                 Květinový den ( ve spolupráci s kult.  výborem)
                „Ženy se baví“ akce ORŽ ( ve spolupráci se ZŠ,
                MŠ a OÚ Poličná)
Červen – MDD ( ve spolupráci s OÚ, ZŠ, hasiči, Tj)
                Smažení vajec pro občany Poličné – kult. výbor
                Zájezd
                Dětský bazárek
Červenec – výlet na kolech s posezením na „zahrádce“
Srpen – Rozloučení s prázdninami ( spolupráce kult.výboru,¨
              ZŠ, MŠ,SDH, TJ, Myslivci)
Září  -   výšlap + kurz chůze s holemi
             účast členek na akci „60 a víc, neznamená nic“
             pořádané MěÚ Valašské Meziříčí
Říjen -  drakiáda
              členská schůze       
              přednáška ( ve spolupráci s místní knihovnou)
              okresní konference
listopad – sportovní odpoledne – bowling
prosinec – Rybova vánoční mše spojená s návštěvou
                    vánočních trhů
                   Oslava Silvestra


Výborové schůze se konají dle potřeby,zpravidla jednou
měsíčně.
Plán práce může být dle potřeby doplňován.


Zpracovala : Horáková Pavla
 

Akce svazu žen:
14.5.2014     květinový den – prodej kytiček  na podporu boje s rakovinou.
                    Příspěvek 20,-Kč

29.5.2014    Cestopisná přednáška Mgr.Hrubé Zdenky,před přednáškou mohou častníci     
                     klást otázky z oblasti farmacie.

1.6.2014      Dětský den,proběhne na fotbalovém hřišti,začátek ve 14.00 hod.Sraz ve
                  13.00 hod,kdo může pomáhat při atrakcích.

7.6.2014      Zájezd do Badenu na festival růží.Odjezd v 6.00 hod.ráno od hasičské
                   zbrojnice.
                    -sebou si vzít svačinu,pití,nějakou částku v eurech
                    -pobyt ve vyzdobeném městečku,prohlídka např.rozária
                    -přejezd do Mikulova,návštěva zámku,možnost časné večeře
                    -poplatek 250,-Kč bude použit na vstupné do zámku a cestovní pojištění do
                     ciziny
                    -návrat ve večerních hodinách.
                    Přihlášky a peníze na kontaktu Liba Dopiráková,prodejna LIDO,
                    telefon 603201264.
2.pol.června  podle zájmu připravujeme Dětský bazar-možnost prodeje,nákupu,výměny
                    dětského oblečení,hraček apod.Upozorněte své známé v okolí,že pokud
                    mají zájem,ať se přihlásí u Pavly Horákové do 30.5.2014
Doporučuji sledovat vývěsky a internetové stránky obce,případně Svazu žen.