Obsah

Český svaz žen Poličná

Historie Svazu žen je dlouhá
Před první světovou válkou a mezi válkami existovalo u nás více ženských hnutí.
- r.1865 Americký klub dam
- r.1903 Ženský klub český
- později Ženská národní rada, která byla rovněž pobočkou Mezinárodní rady žen
- červen 1946 - Rada žen
- v březnu 1950 byl založen Československý svaz žen
- v období federace byl Český svaz žen a Slovenský zvaz žien
- v důsledku celospolečenských změn organizace Československý svaz žen v r.1990 zanikla, ale Český svaz žen přetrval.

Současnost
V Poličné pracoval Svaz žen od r.1952. V jeho čele se vystřídalo několik předsedkyní, ale za celou dobu existence se do myslí i srdcí žen nejvíce zapsaly paní Marie Místecká (Orságová) a její nástupkyně Mirka Bublíková. Obě již bohužel nejsou mezi námi. Jejich odkaz je však stále živý a ovlivňuje naše další kroky. Projevuje se především ve velmi dobré práci výboru (kde pomyslnou štafetu předsedkyně převzala Pavla Horáková) a hlavně zájmu a aktivní práci všech ostatních členek. Ty neváhají přiložit pomocnou ruku všude kde je to třeba. Například při úklidu přístavby MŠ nebo úpravy okolí pomníčků atd.

Ženy si vždy našly důvod proč se sejít, jak se pobavit nebo poučit. Okruh činnosti je velmi široký. Od vzdělávacích akcí, přes poznávací až po zábavné. Pořádáním různých přednášek se zdravotní či sociální tématikou, návštěvou výstav (Zlato Inků,Poklad faraona Tutanchamona) si rozšiřujeme svůj všeobecný přehled, rukodělné kurzy (korálkování, suché vazby, zapichovaný patchwork) rozvíjejí naši šikovnost, počítačové pak zvyšují naši novodobou komunikační gramotnost.

Díky zájezdům poznáváme stále více kouzelných a zajímavých míst naší republiky - Babiččino údolí, Častolovice, Lednicko-valtický areál, Mikulov ,Bítov, Vranov se zámkem a přehradou, Pernštejn. Objevujeme také zahraniční krásy - Solné doly ve Wieliczce, Růže v Badenu, tajemství Oravského hradu, Bratislavu, Liptov a mnoho dalších.

Tyto akce jsme pořádaly pro nás členky a naše rodinné příslušníky. Osamostatnupily z ulity. Plán práce sice sestavujeme samy, ale akce organizujeme většinou již pro všechny občany.

A nejsme v tom samy. Velmi dobře se rozvinula spolupráce se zastupiteli obce a ostatními složkami- SDH,TJ,Myslivci,školou a školkou.Všichni společně pořádáme akce pro naše děti, jako je Dětský den, Rozloučení s létem nebo Drakiáda.

Těch zdařilých akcí stále přibývá - obecní zabíjačka ,zájezdy ,sportovní a turistická setkání.

Prostě vše vyjmenovat už vůbec není snadné. A jako třešnička na dortu, jako zlatá tečka za celoročním snažením je společná oslava Silvestra. Spokojenost, zájem a účast občanů, radost a úsměv na tvářích dětí je největší odměnou za naši snahu.