Obsah

O obci Poličná

Poličná
Geografie
Infrastruktura
Historie
Odtržení Poličné od Valašského Meziříčí
Památky

 

Poličná

je valašská obec nacházející se ve Zlínském kraji, okrese Vsetín. V západním sousedství města Valašské Meziříčí, jehož byla do 31. prosince 2012 místní částí. Je zde evidováno přes 580 adres. Trvale zde žije 1732 obyvatel.
Poličná je také název katastrálního území o rozloze 11,06 km2.


Geografie

Poličná se rozkládá na ploše 11 km km2. Obec leží v údolí potoka Loučka na okraji Podbeskydské pahorkatiny; z jihu ji lemují Hostýnské vrchy. Od města Valašského Meziříčí ji odděluje řeka Vsetínská Bečva, jež se v těchto místech slévá s Rožnovskou Bečvou a Loučkou v řeku Bečvu.

 

Infrastruktura

Infrastruktura Poličnou prochází silnice II/150 a železniční trať 303, která je zde ovšem bez stanice. Dopravní obsluhu zde zajišťuje MHD Valašské Meziříčí a ČSAD Vsetín. V Poličné se nacházejí tři autobusové zastávky: Poličná - škola, střed a točna.
Částí obce prochází Cyklostezka Poličná - Branky, řada turistických tras a také Naučná stezka Tomáše Garrigue Masaryka.

 

Historie

O vzniku Poličné nejsou žádné zmínky, ovšem předpokládá se, že vznikla někdy kolem r

oku 1270, stejně jako sousední Branky. První zmínka o Poličné pochází z roku 1310, kdy se obec jmenovala Arnoltovice. O názvu Poličná můžeme poprvé slyšet kolem roku 1390. V polovině 15. století byla kvůli válkám zničena tvrz Arnoltovice. V roce 1516 bylo v Poličné 27 domů, fojtství a ves, tehdy stejně velká jako nedaleký Rožnov, měla i vlastní mlýn. Pečeť vesnice z 18. století zachycuje ratolest, která vyrůstá z radlice a otky, což má nejspíše odkazovat na pověst o Přemyslu Oráčovi.
Roku 1835 bylo v Poličné na 150 domů, ve kterých žilo asi 900 obyvatel. Bylo zde chováno 95 krav, 54 koní, 18 volů a asi 15 ovcí. Obyvatelé Poličné se živili především zemědělskou prací, v 19. století se zde rozvinula výroba dlaždic a kamenných brousků. V roce 1830 zde byla vystavena první škola, ze které se později stala obecní radnice. Roku 1895 zde vyrostla Kaple Panny Marie. Roku 1924 měla Poličná vlastní elektrárnu, parní pilu, 2 kovářství, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 krejčí, 2 hostince a výrobnu cementu. Roku 1950 byla vybudována nová škola, která byla později rozšířena 2 přístavbami.
V roce 1976 byla Poličná připojena jako místní část k Valašskému Meziříčí. V roce 2004 se snažila od města opětovně odtrhnout, v referendu byl tento návrh ovšem zamítnut.

 

Odtržení Poličné od Valašského Meziříčí

Dne 10. listopadu 2011 zastupitelé Valašského Meziříčí rozhodli o zrušení ZŠ v Poličné a Krhové, které se mělo naplnit 1. září příštího roku. To mezi občany Poličné strhlo velký odpor a ihned se začaly objevovat návrhy na odtržení místní části od města.
Po návštěvě starosty Valašského Meziříčí Jiřího Částečky v ZŠ Poličná, která proběhla 16. listopadu, se plány na odtržení Poličné začaly pomalu realizovat. Na petici proti zrušení ZŠ Poličná, do níž nebylo vkládáno mnoho nadějí, ale byla podepsána téměř 3000 lidmi, navázala petice za vyvolání referenda o odtržení místní části Poličná od Valašského Meziříčí. Stalo se tak ještě před jednáním zastupitelstva 15. prosince 2011, na kterém se mělo vyvolání referenda projednávat (referendum o odtržení místní části obce je možné vyhlásit jak na základě petice, která musela v případě Poličné čítat 424 podpisů, tak na základě rozhodnutí zastupitelstva).
Dne 15. prosince zastupitelstvo usnesení o zrušení ZŠ Poličná a ZŠ Krhová revokovalo v plném rozsahu, i přesto byla petice za uskutečnění referenda (pod kterou se podepsalo na 800 obyvatel Poličné) odevzdána.
Dne 26. ledna 2012 rozhodlo zastupitelstvo Valašského Meziříčí o konání místních referend o osamostatnění místních částí Krhová a Poličná a vyhlásilo je na 21. dubna 2012. Návrhy obou přípravných výborů došly městskému úřadu 14. prosince 2011, k návrhu na oddělení Poličné bylo po kontrole uznáno 762 podpisů oprávněných osob ze 795, které jej podpořily, k návrhu na oddělení Krhové bylo uznáno za oprávněné 647 podpisů ze 728.
V referendu, konaném 21. dubna 2012, se nadpoloviční většina hlasujících vyslovila pro odtržení Poličné od Valašského Meziříčí. Celkově se referenda účastnilo 1015 (přes 70 %) ze 1419 oprávněných osob, z toho 798 hlasovalo pro odtržení. K osamostatnění došlo k 1. lednu 2013.

 

Památky

Kaple Panny Marie v jižní části Poličné, postavená architektem Josefem Místeckým roku 1940 na místě původní kaple z roku 1875
Kamenný kříž u hlavní cesty, zhotovený v roce 1775
Zřícenina Arnoltovice
Památník padlým partyzánům, u řeky Bečvy a mostu přes ni
Lípy popravených vlastenců Stanislava Mikoláška, Miroslava Ondrašíka a Jana Mazala, trojice památných stromů
Památník obětem 1. a 2. světové války, u hlavní cesty
Mariánský sloup v západní části obce

 

Škola, kultura, sport

V obci se nachází základní škola (1. - 9. třída ) a mateřská škola. K jejich areálu patří arboretum, sportovní hriště s multifunkčním využítím a dětské hřiště. V bezprostřední blízkosti pak workoutové a fotbalové hřiště, discgolfové hřiště, naučná stezka Poličná a další dvě dětská hřiště, zázemí má v obci také střelecký a hasičský sport. 

Již tradičně se zde v průběhu roku koná řada akcí jako plesy, přednášky, divadelní představení, dožínky, setkání seniorů, Tarahúnský pohár, den dětí, maškarní bál, aviatický den, drakiáda, meziobecní setkání. Na těchto a mnohých dalších se podílí i spolky, které zde působí. Jde o Svaz žen, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek Branky - Poličná, TJ Sokol Poličná a AVZO Poličná.

 

 


(Částečně převzato z Otevřené encyklopedie WIKIPEDIE)