Obsah

Formuláře ke stažení

 

Název formuláře ke stažení
Žádost o přidělení nové odpadové nádoby ke stažení
Žádost o přidělělení/zrušení čísla popisného a evidenčního ke stažení
Žádost o povolení kácení dřevin ke stažení 
Žádost o úlevu-osvobození od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ke stažení 
Přihlášení k placení místního poplatku ze psů ke stažení 
Přihlášení k placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - pro rekreační objekty, rodinné domy a byty, kde není žádná osoba hlášena k TP ke stažení (163.63 kB)
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ke stažení (233.79 kB)
Žádost o odkoupení/pacht/pronájem pozemku v majetku obce ke stažení
Žádost o poskytnutí dotace ke stažení 
Žádost o poskytnutí daru ke stažení 
Žádost o zrušení údaje TP osoby ke stažení
Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání MK ke stažení 
Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení připojení pozemní komunikace či sousední nemovitosti k MK ke stažení
Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení částečné nebo úplné uzavírky MK ke stažení 
Oznámení o umístění stanoviště včelstev ke stažení

Žádost o pronájem společenských prostor hasičské zbrojnice, protokol

ke stažení 

Žádost o krátkodobou výpůjčku sálu U Slunce

ke stažení