Obsah

Ochrana osobních údajů/GDPR/

 

Kontaktní údaje obce jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa:                Obec Poličná
IDDS:                    rbyper7
E-podatelna:      epodatelna@policna.cz
Tel. kontakt:       +420 731 525 210

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení:            Michaela Škrobánková

Telefonický kontakt:       +420 733 137 754

E-mailový kontakt:          hrarozvojova@gmail.com

Doba zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů:
1.1. 2024 - 31.12. 2024

Informace obce o zpracování osobních údajů:

Obec Poličná jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Obec zde uvedenými informacemi plní sovu povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracování osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.