Obsah

Sazebník místních poplatků

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY K ÚHRADĚ.
 Poplatek za nakládání s komunálním odpadem

 • řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
  OZV č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 • Sazba poplatku 780,- Kč/rok
 • Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku
 • Bezhotovostní platba: platbu můžete zaslat
  na č. ú.: 3223749389/0800
do poznámky pro příjemce je nutné uvést č. p. domu, příjmení a jméno osoby,   za kterou je poplatek hrazen, např. XXX Novák Petr, Nováková Jana, Novák Jan
 • Hotovostní platba: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách

Poplatek za psa
 • Řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná o místním poplatku ze psů
 • Sazba poplatku dle vyhlášky
 • Poplatník vyplní formulář (je k dispozici na úřadě nebo v sekci Obecní úřad / Formuláře ke stažení) a obdrží evidenční známku psa
 • Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku
 

Daň z nemovitosti
Platbu daně z nemovitosti vyřizujte:
Sazbu, splatnost a platbu daně z nemovitosti vyřizujte: Finanční úřad Valašské Meziříčí (Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí), tak jako v předcházejícím roce.
 
CENÍK VYBRANÝCH SPRÁVNÍCH POPLATKŮ, CENÍK MÍSTNÍCH POPLATKŮ