Obsah

Technický pracovník

Zodpovědnosti a pracovní náplň:

1. Zaměstnanec, zařazený do obecního úřadu na pracovní pozici „technický pracovník", zabezpečuje zejména:

 1. technické zajištění a organizaci údržby a oprav technických zařízení a budov v majetku obce,
 2. samostatné zajišťování technického provozu, montáží a servisní činnosti,
 3. správu budovy obecního úřadu
 4. zajišťování kontrol, revizí a provozních prohlídek vyhrazených technických zařízení,
 5. zajišťování požární bezpečnosti objektů, kontrol a revizí hasicích přístrojů, hydrantů, komínů a protipožárních zařízení obce,
 6. zimní údržbu komunikací,
 7. monitorování pozemků s ekologickou zátěží (skládky),
 8. drobnou údržbu obecního majetku,
 9. vedení pracovní skupiny pracovníků údržby veřejného prostranství a jiných pracovníků, se kterými byla uzavřena dohoda o práci konané mimo pracovní poměr
 10. zástup za ostatní zaměstnance v rozsahu, určeném starostou
 11. součinnost s ostatními zaměstnanci, orgány obce a orgány zastupitelstva a rady v rozsahu své činnosti.
 12. přípravu podkladů pro zasedání zastupitelstva a schůze rady v rozsahu své činnosti.

 

2. Zaměstnanec podepisuje písemnosti, vzniklé výkonem jeho činnosti, v rozsahu zmocnění uděleného starostou.

3. Zaměstnanec eviduje a ukládá písemnosti, vzniklé výkonem jeho činnosti, v souladu se spisovým a skartačním řádem, popř. v souladu s jinými předpisy obce.