Obsah

Svoz odpadu


Svoz každou středu a plasty každou první středu v měsíci.


 

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v obci Poličná (pdf)

logoNa základě vyhlášky č. 5/2013 Obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. velkoobjemové kontejnery k provedení podzimního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty, vždy od 7 do 17 hodin. U starších občanů bez možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora je nutná individuální dohoda se zhotovitelem, který ho zajistí centrálně.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů: dne 8. 10. 2014

  • točna
  • hasičská zbrojnice
  • bytovky
  • Štěpnice
  • Pod Kotlinou
  • Pod hájenkou - naproti bytovkám

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Hasičská zbrojnice: dne 8.10.2014 v době od 09,00 do 16,00 hod.


Třídím, třídíš, třídíme... (pdf)

logoPro usnadnění třídění odpadů ve Vaší domácnosti byly ve spolupráci se společností EKO-KOM pořízeny tašky na tříděný odpad. Sada obsahuje tři kusy tašek, které je možné spojit k sobě suchým zipem. Jsou odlišeny barvou a označením. Slouží především k tomu, abyste už ve Vaší domácnosti mohli třídit odpad a vytříděný jej odnesli do příslušného kontejneru. Stačí tedy vytřídit a poté tašky jen vysypat! Jsou vyrobeny z odolné netkané textilie, omyvatelné a jsou tak určeny k opakovanému použití. Význam třídění odpadů a pozitivní dopad na rozpočet obce snad není nutné zdůrazňovat. Barevné tašky mají být jedním z motivačních prostředků k šetrnému nakládání s odpady. Doufáme, že občané možnost jejich získání ocení a budou je plnohodnotně využívat, což by se mělo následně projevit ve statistice třídění odpadů v naší obci. Tašky jsou poskytovány občanům obce zdarma a je možné si je vyzvednout na Obecním úřadě Poličná.
Martina Palátová


Nově v obci

logoNově budete mít možnost třídit i použitý textil a párovou obuv. S výměnou jarních kousků v šatníku si už tak nemusíte dělat starost kam s použitými svršky. V obci jsou totiž nově umístěny hned dva kontejnery na tříděný textilní odpad. O podmínkách, jak správně s textilem, obuví a hračkami při vytřídění a umístění do kontejnerů nakládat, naleznete níže. Nezapomeňte, že čím více třídíte, tím více šetříte…. životní prostředí i finanční rozpočet Poličné - Vaší obce.
Kontejnery naleznete na stávajících stanovištích kontejnerů – u hasičské zbrojnice a u točny BUS na horním konci.
Žádáme Vás také o dodržování podmínek třídění a umisťování textilu do kontejneru.
K ontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

  • Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky.
  • Do těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.

 


Upozornění Obecního úřadu v Poličné

kontejnery


Občané šetří peníze obci (docx)

logoZbavení se odpadků nemusí pro občana znamenat pouhé vyhození nepotřebných věcí do koše nebo povinnost zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu a pro obec jen ze zákona vyplývající povinnosti.
V obci jsou umístěny sběrné nádoby na třídění odpadu a jako občané máme velkou příležitost ovlivnit i to, jaké bude mít třídění dopady nejen na vzhled, ale i na rozpočet obce.
Obec Poličná se totiž záhy po osamostatnění zapojila do systému EKO-KOM. Pro obec to znamená, že má nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. A to na základě čtvrtletních výkazů.
A právě výši odměny můžete ovlivnit i Vy svým zodpovědným přístupem. Čím více budete třídit a čím více se tedy bude zvyšovat účinnost systému, tím vyšší odměnu může obec získat.
Děkujeme, že obci takto pomáháte!
Sběrné nádoby na tříděný odpad najdete u Hasičské zbrojnice, u bytovek Nová čtvrť, u točny autobusu Horní konec.
Nadále také může využívat zdarma služby sběrného dvoru ve VM – M. Alše 833 v areálu společnosti TS Valašské Meziříčí, s. r. o.
Více informací na: www.ekokom.czwww.jaktridit.cz


Recyklujte s hasiči

hasiči Recyklujte s hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Poličná oznamuje, že každé úterý od 18:00 hodin provádí sběr starého elektrozařízení.

Máte-li doma staré nepotřebné lednice, televize, rádia, pračky, mikrovlnky, vysavače, žehličky, monitory, počítače, elektrické sekačky a nechce se vám s tím vším do sběrného dvoru??? Kontaktujte nás!!! Rádi si pro to přijedeme a zdarma odvezeme.

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.

Kontaktovat nás můžete na tel. číslech:

739 067 217 nebo 608 813 751