Obsah

Přistavení velkoobjemových kontejnerů  v obci Poličná

Na základě vyhlášky obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. velkoobjemové kontejnery k provedení jarního úklidu.

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory, pneumatiky apod.), železný šrot a bioodpad.

Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí
do soboty, vždy od 7 do 17 hodin. Pneumatiky odevzdávejte na zpětný odběr v pneuservisech.

1.Přistavení velkoobjemových kontejnerů:

Dne 4. 4. 2023

Poličná:            - točna

                           - hasičská zbrojnice

                            - bytovky

                            - Štěpnice

                            - Pod Kotlinou                                                                                                                 

                            - Pod hájenkou – naproti bytovkám

Odvoz kontejnerů: 5. 4. 2023 

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:

Poličná – Hasičská zbrojnice   dne 4. 4. 2023  v době od 09,00 do 16,00 hod.

 

Svoz odpadu v obci

Kalednář svozu odpadu pro rok 2023

Harmonogram svozu odpadu 2023

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2023 (94.85 kB)

 

 

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob v obci Poličná

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob (91.57 kB)