Obsah

Územní plán obce Poličná

 

Projednáváná změna č. 2 Územního plánu Poličná

https://www.valasskemezirici.cz/projednavana-zmena-c-2-uzemniho-planu-policna/d-47326/p1=17897

Úplné znění po změně č.1 Územního plánu Poličná

Příloha č.1 textová část změny č.1 Územního plánu Poličná zahrnující úplné znění po změně č.1

Textová část  změny č.1 Územního plánu Poličná zahrnující úplné znění po změně č.1

 

Příloha č.2 grafická část změny č.1 Územního plánu  Poličná zahrnující úplné znění po změně č.1

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb. opatření a asanací

 

Příloha č.3 textová část odůvodnění změny č.1 Územního plánu Poličná

Textová část odůvodnění Územního plánu Poličná

Textová část odůvodnění změny č.1 Územního plánu Poličná

 

Příloha č.4 grafická část odůvodnění změny č.1 Územního plánu Poličná

Koordinační výkres

..........................................................................................................................................

 

Projednáváná změna č. 1Územního plánu Poličná

https://www.valasskemezirici.cz/projednavana%2Dzmena%2Dc%2D1%2Duzemniho%2Dplanu%2Dpolicna/d-36471/p1=17897

 

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - Územní plán Poličná

Textová část návrhu

I. A Textová část návrhu

Grafická část návrhu

I.B1 Výkres základního členění území

I.B2 Hlavní výkres

I.B3 Výkres VPS, VPO a asanací

Textová část odůvodnění

I. A Textová část odůvodnění

Grafická část odůvodnění

II.B1 Výkres širších vztahů

II. B2 Koordinační výkres

II. B3 Výkres předpokládaných záborů PF