Obsah

Veřejné zakázky

 
 
Název zadavatele:
Obec Poličná

Sídlo zadavatele:
Poličná 144, 757 01

Identifikační číslo zadavatele:
01265741

Statutární zástupce zadavatele:
Vojtěch Bača, starosta
 
 

Aktuální veřejné zakázky

 

Hasičská vestavba a vybavení vozidla JSDH Poličná

Specifikace: zakázka malého rozsahu 

Stav: veřejná zakázka neukončena

Zveřejněno: 13.6.2024

Termín podání nabídek: 26. 6. 2024, do 12:00 hodin

 

Výzva k podání cenové nabídky Hasičksá vestavba a vybavení vozidla JSDH Poličná 

Příloha č. 1 Technické podmínky pro vestavbu 

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - základní způsobilost 

Příloha č. 5 - Seznam realizovaných zakázek 

Příloha č. 6 - Poddodavatelské schéma

 

 

Poličná - dopravní automobil

Specifikace: zakázka malého rozsahu 

Stav: veřejná zakázka neukončena

Zveřejněno: 18.4.2024

Termín podání nabídek: 30. 4. 2024, do 11:00 hodin

Výzva k podání nabídky - Poličná - dopravní automobil 

Příloha č. 1 - technické podmínky - dodávka JSDH 

Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 3 - krycí list nabídky

Příloha č. 4 - čestné prohlášení (základní)

Příloha č. 5 - seznam realizovaných zakázek 

Příloha č. 6 - poddodavatelské schéma 

Příloha č. 7 - prohlášení o vyloučení střetu zájmu 

Kupní smlouva - Poličná dopravní automobil 

 

 

Oprava elektroinstalace Mateřské školy Poličná

Specifikace: zakázka malého rozsahu 

Stav: veřejná zakázka neukončena

Zveřejněno: 16.4.2024

Termín podání nabídek: 29. 4. 2024, do 12:00 hodin

Výzva k předložení nabídky k realizaci projektu: Oprava elektroinstalace Mateřské školy Poličná 

Příloha č. 1 - krycí list nabídky 

Příloha č. 2 - technická specifikace- slepý rozpočet

Příloha č. 3 - technická zpráva

Příloha č. 4 - půdorys elektroinstalace 

Příloha č. 5 - rozvaděč HR 

Příloha č. 6 - seznam spotřebičů, tabulka kabelů 

Příloha č. 7 - protokol stanovení vnějších vlivů a prostor 

Oznámení o výsledku výběrového řízení - oprava elektroinstalace MŠ Poličná 

Smlouva o dílo Oprava elektroinstalace Mateřské školy Poličná 

 

 

Oprava komunikace "spojovačka Kotlina - Revír" v obci Poličná, k.ú. Poličná

Specifikace: zakázka malého rozsahu 

Stav: veřejná zakázka neukončena

Zveřejněno: 15.4.2024

Termín podání nabídek: 26. 4. 2024, do 12:00 hodin

Výzva k podání nabídky - oprava komunikace spojovačka Kotlina - Revír 

Slepý rozpočet projektu 

Technická zpráva 

Mapa s označením místa realizace projektu 

Situace - schéma 

Vzorové příčné řezy 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - oprava komunikace spojovačka Kotlina - Revír  

Smlouva o dílo - Oprava komunikace spojovačka Kotlina - Revír 

 

 

 

Nákladní výtah v ZŠ Poličná

Specifikace: zakázka malého rozsahu 

Stav: veřejná zakázka neukončena

Zveřejněno: 20. 3. 2024

Termín podání nabídek: 5. 4. 2024, do 12:00 hodin

Výzva k podání cenové nabídky - Nákladná výtah v ZŠ Poličná 

Technická dokumentace - výtah

Dispozice výtahu, nákresy 

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 

Oznámení o výsledků výběrového řízení - Nákladní výtah v ZŠ Poličná 

 


Ukončené/neaktuální veřejné  zakázky

 
 

 

Závlahový systém TJ Poličná

Specifikace: zakázka malého rozsahu 

Stav: veřejná zakázka ukončena

Zveřejněno: 5. 10. 2023

Termín podání nabídek: 23. 10. 2023, do 12:00 hodin

Výzva k podání cenové nabídky Závlahový systém TJ Poličná (193.54 kB)

Technická zpráva (1.3 MB)

Technická dokumentace - celková situace (347.74 kB)

Technická dokumentace - kabelové vedení (267.81 kB)

Technická dokumentace - trubní vedení (268.48 kB)

Technická dokumentace - výseče trysek (273.51 kB)

Slepý položkový rozpočet (26.91 kB)

Smlouva o dílo - Závlahový systém TJ Poličná (45.67 kB)

Oznámení o výsledku VŘ Závlahový systém TJ Poličná (187.61 kB)

Smlouva o dílo Závlahový systém TJ Poličná (2.25 MB)

 

 

Nákup užitkového automobilu pro zvýšení akceschopnosti JSDH Poličná  

Specifikace: zakázka malého rozsahu 

Stav: veřejná zakázka ukončena

Zveřejněno: 21. 9. 2023

Termín podání nabídek: 5. 10. 2023, do 11:30 hodin

Výzva k podání nabídky - Oznámení o zahájení výběrového řízení (1.25 MB)

Technické podmínky (189.44 kB)

Návrh kupní smlouvy (29.69 kB)

Krycí list nabídky (16.17 kB)

Čestné prohlášení (47.5 kB)

Seznam realizovaných zakázek (42.5 kB)

Poddodavatelské schéma (286.46 kB)

Prohlášení k vyloučení střetu zájmů (19.96 kB)

Vysvětletní zadávacích podmínek 1 (418.52 kB)

Oznámení o výsledku VŘ (444.69 kB)

Kupní smlouva - užitkový automobil Toyota (2.94 MB)

 

Oprava elektroinstalace 1. - 3. NP ZŠ Poličná, SO 02 - Nová budova školy 

Specifikace: zakázka malého rozsahu

Stav: veřejná zakázka ukončena

Zveřejněno: 17. 5. 2023

Termín podání nabídek: do 31. 5. 2023 do 12:00 hod.

Výzva k předložení nabídky k realizaci projektu: Oprava elektroinstalace 1. - 3. NP ZŠ Poličná, SO 2 - Nová budova školy (187.5 kB)

Seznam dokumentace (51.51 kB)

Technická zpráva (119.66 kB)

Technická specifikace (189.14 kB)

Situační schéma 1. NP (199.73 kB)

Situační schéma 2. NP (481.1 kB)

Situační schéma 3. NP (406.05 kB)

Hlavní rozvaděč RMS1-1. NP (349.29 kB)

Rozvaděč kuchyně RK - 2. NP (316 kB)

Rozvodnice RS1-2. NP (195.94 kB)

Rozvodnice RS2 - 3. NP (251.37 kB)

Rozvodnice PR-K (208.58 kB)

Seznam spotřebičů, tabulka kabelů (59.04 kB)

Protokol o určení vnějších vlivů (2.15 MB)

Slepý rozpočet (43.7 kB)

Oznámení o výsledku VŘ Oprava elektroinstalace 1. - 3. NP ZŠ Poličná, SO 02 Nová budova (183.66 kB)

Smlouva o dílo Oprava elektroinstalace 1. - 3. NP ZŠ, SO 2 02 - Nová budova školy (5.96 MB)

 

 

Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Chřástalov II

Specifikace: zakázka malého rozsahu

Stav: veřejná zakázka ukončena

Zveřejněno 7. 2. 2023

 

Termín podání nabídek: do 3. 3. 2023 do 11 hod. 

 

Výzva k předložení cenové nabídky (198.58 kB)

Technická zpráva (88.88 kB)

Souhrnná technická zpráva (409.84 kB)

Situační výkres širších vztahů (275.66 kB)

Katastrální situace stavby (57.7 kB)

Koordinační situace (82 kB)

Dokumentace technických a technologických zařízení (131.26 kB)

Podélný řez stokou splaškové kanalizace (41.71 kB)

Kladečské schéma (62.07 kB)

Výpis šachet splaškové kanalizace (180.43 kB)

Vzorové výkresy revizní šachty (176.06 kB)

Vzorový řez uložením sítí (231.28 kB)

Schéma přípojky splaškové kanalizace (33.41 kB)

Změna zadávacích podmínek č. 1 (237.64 kB)

Slepý položkový rozpočet - Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Chřástalov II. (88.96 kB)

Oznámení o výsledku výběru nabídky Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Chřástalov II. (181.75 kB)

Smlouva o dílo Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Chřástalov II. (6.73 MB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (568.15 kB)

 

Rekonstrukce LC u Paléska

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 16. 2. 2022 do 12:00 hod

Výzva k podání cenové nabídky (105.69 kB)

nabídkový list (17.43 kB)

soupis prací (277.88 kB)

technická zpráva (409.04 kB)

Přehledná situace (302.98 kB)

situace na podkladu kat. mapy (366.38 kB)

řez 1 (164.08 kB)

řez 2 (163.97 kB)

řez 3 (164.63 kB)

řez 4 (162.15 kB)

svodnice vody (156.89 kB)

jímka (205.7 kB)

DN600čelo (199.43 kB)

DN400čelo (207.02 kB)

Změna zadávacích podmínek č. 1 (148.15 kB),

Oznámení o výsledku (202.23 kB)

 

Smlouva o dílo (9.21 MB)

 

 

ZŠ Poličná, stará budova - rekonstrukce otopné soustavy

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena

 

Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 31. 1. 2022 do 9:00 hod

 

Výzva k podání cenové nabídky (184.45 kB)

technická specifikace (176.93 kB)

technická zpráva (220.11 kB)

slepý položkový rozpočet (13.57 kB)

půdorys 1 NP (402.09 kB)

půdorys 2 NP (363.35 kB)

 

Oznámení o výsledku (202.21 kB)

Smlouva o dílo (6.15 MB)

 

 

Oprava místní komunikace, vysprávky asfaltobetonem nad obecním úřadem

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 25. 4. 2022 do 12:00 hod

 

Výzva k podání cenové nabídky (176.89 kB)

slepý položkový rozpočet (10.41 kB)

Oznámení o výsledku (192.7 kB)

Oznámení o změně dodavatele (190.04 kB)

Smlouva o dílo (4.25 MB)

 

 

Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Kotlina 2

Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 29. 10. 2020 do 11:00 hod

výzva k podání cenové nabídky Kotlina 2

projektová dokumentace

výkaz výměr

společné povolení

smlouva o dílo

čestné prohlášení

krycí list

seznam realizovaných zakázek

poddodavatelské schéma

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Oznámení o výsledku výběrového řízení

smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (472.12 kB)

 

Prodloužení splaškové  kanalizace Poličná - Hřiště

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 16. 10. 2020 do 11:00 hod

 

Výzva k podání cenové nabídky - TJ Poličná

technická zpráva

slepý rozpočet projektu

koordinační situace

návrh smlouvy o dílo

tab_odb

tab_odb:rozp

vytyčení

12_vm

tabulka příloha šachtic

podélný profil

revizní šachta 1

katastrální situace

odbočení

revizní šachta

sit podlozeny plyn

sit drahy OP

revizní šachta 2

oznámení o výsledku

Smlouva o dílo

 

Stavební úpravy a nadstavba RD Poličná č.p. 157

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 7.8.2020 do 9:30 hod

Výzva k podání nabídky

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Smlouva o dílo

Krycí list

Čestné prohlášení

Seznam realizovaných zakázek

Poddodavatelské schéma

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Smlouva o dílo

 

 

Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Boří

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 13. 11. 2020 do 09:00 hod

Výzva k podání cenové nabídky (539.98 kB)

slepý rozpočet projektu

technická zpráva

situace širších vztahů

podrobná situace

katastrální situace

podélný profil

příčný řez potrubím

výpis šachet

poličná 338 geodet

Změna zadávacích podmínek č.1

Návrh smlouvy o dílo

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (453.58 kB)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (1.16 MB)

 

 

Pohoda v Poličné! - Dětské hřiště

 

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 14.8.2020 do 10:00 hod

 

Výzva k podání nabídky

Slepý rozpočet

Návrh smlouvy o dílo

Technologický postup realizace

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Návrh herních prvků

Změna zadávacích podmínek č. 1

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

 

Oprava elektroinstalace učeben a společných prostor v ZŠ Poličná

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 13.5.2020 do 12:00 hod

Výzva k podání nabídky

Slepý rozpočet

Technická zpráva

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Půdorys 1. NP

Rozvaděč 1

Rozvodnice 2

Rozvodnice 3

Rozvodnice 4

Rozvodnice 5

Hlavní rozvody

Seznam spotřebičů

Protokol o určení prostředí

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

 

"Oprava komunikace 08c v obci Poličná poškozené přívalovými dešti"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 26.7.2019 do 11:00 hod

Výzva k podání nabídky

Krycí list

Čestné prohlášení

Návrh Smlouvy o dílo

Položkový rozpočet

Doporučený štítek

Poličná - Úlehlá situace

Poličná - Úlehla TZ

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

 

 

"Stavba chodníku PASEKY U REVÍRU v obci Poličná"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 30.5.2019 do 12:00 hod

Výzva k podání nabídky

projektová dokumentace

výkaz výměr

společné povolení

smlouva o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení - základní

seznam realizovaných zakázek

poddodavatelské schéma

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo 2

 

"Obnova střechy na budově ZŠ Poličná"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 termín podání nabídek

 do 13.2.2019 do 17: 00 hod.

nový termín podání nabídek

do 20.2.2019 do 17:00 hod

Výzva k předložení nabídky.doc

1. A Průvodní zpráva.pdf

2. B Souhrnná technická zpráva.pdf

3. C.1 Situační výkres širších vztahů.pdf

4. C.2 Celkový situační výkres.pdf

5. C.3 Katastrální situační výkres.pdf

6. D.1.1.1 Půdorys Půdy - stávající stav.pdf

7. D.1.1.2 Půdorys střechy - stávající stav.pdf

8. D.1.1.3 Řezy střechou A-A´, B-B´, C-C´ - stávající stav.pdf

9. D.1.1.4 Pohled jižní a severní - stávající stav.pdf

10. D.1.1.5 Pohled západní a východní - stávající stav.pdf

11. D.1.1.6 Půdorys Půdy - bourané konstrukce.pdf

12. D.1.1.7 Půdorys střechy - bourané konstrukce.pdf

13. D.1.1.8 Řezy střechou A-A´, B-B´, C-C´ - bourané kce.pdf

14. D.1.1.9 Pohled jižní a severní - bourané konstrukce.pdf

15. D.1.1.10 Pohled západní a východní - bourané kce.pdf

16. D.1.1.11 Půdorys Půdy - nový stav.pdf

17. D.1.1.12 Půdorys střechy - nový stav.pdf

18. D.1.1.13 Řezy střechou A-A´, B-B´, C-C´ - nový stav.pdf

19. D.1.1.14 Pohled jižní a severní - nový stav.pdf

20. D.1.1.15 Pohled západní a východní - nový stav.pdf

21. EL 000 - SEZNAM.pdf

22. EL 001- Technická zpráva.pdf

23. EL 002 - Pudorys - hromosvod.pdf

24. EL 003 - Hromosvod - valivá kuple 1.pdf

25. EL 004 - Hromosvod - valivá koule 2.pdf

26. N2302019 - Obnova střechy na budově ZŠ Poličná [zadání].xlsx

27. Příloha č.1 - hromosvod [zadání].xls

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Příloha č. 1 k vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 - prázdný rozpočet

Příloha č. 2 k vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 - hromosvod

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

 

"Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná, Poličná"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 do 23.1.2019 do 17:00 hod

Výzva k předložení nabídky

Slepý rozpočet

elektro1

elektro2

elektro3

elektro4

elektro5

elektro6

elektro7

elektro8

elektro9

elektro10

šatny1

šatny2

šatny3

šatny4

šatny5

šatny6

šatny7

šatny8

šatny9

šatny10

šatny11

šatny12

šatny13

šatny14

šatny15

šatny16

šatny17

šatny18

šatny19

šatny20

šatny21

šatny22

šatny23

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

 
 
 
 
 
 

"Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Kotlina"

 

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 do 27.7.2018 do 12:00 hod

Výzva k předložení nabídky

Slepý rozpočet

výkaz

mapa kn +odbočení.pdf

mapa Poličné.pdf

mapa situačka +odbočení.pdf

mapa situačka.pdf

podtok pod tokem.pdf

Průvodní zpráva.pdf

revizní šachtice, typ 1.pdf

revizní šachtice, typ 2.pdf

revizní šachtice, typ 3.pdf

revizní šachtice, typ 4.pdf

Souhrnná technická zpráva.pdf

tabulka šachtic.pdf

technická zpráva.pdf

vytyčovací prvky stavby.pdf

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo

 

"Oprava MK Poličná"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 

termín podání nabídek

do 30.5.2019 do 12:00 hod

Výzva k podání cenové nabídky

Slepý rozpočet

Smlouva o dílo

 

"Naučná stezka Poličná - I. etapa"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:  do 27. 12. 2017 do 12:00 hod

 

Výzva k podání nabídek

Oznámení výběrového řízení - Zadávací podmínky

Formulář - krycí list

Technická specifikace

Návrh smlouvy o dílo

slepý rozpočet

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

Dohoda o narovnání

 

"Stavba chodníku podél MK v Obci Poličná - část 2"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:  do 28. 5. 2018 do 12:00 hod

Výzva k předložení nabídky

Projektová dokumentace - část A

Projektová dokumentace část B1

Projektová dokumentace - část B2

Projektová dokumentace část B3

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

 

"Rekonstukce kuchyně v Základní škole Poličná 276"

Specifikace:

zakázka malého rozsahu

Stav:

veřejná zakázka ukončena

Termín podání nabídek:

 do 6.6.2018 do 12:00 hod

Výzva k předložení nabídky

Kuchyně - elektroinstalace

Kuchyně - návrh technologie

Kuchyně-osvětlení

Technická zpráva

D.1.1.17 Technická zpráva.pdf

D.1.1.18 Kuchyně - stávající stav

D.1.1.19 Kuchyně - bourací práce

D.1.1.20 Kuchyně - nový stav

D.1.1.21 Technologie kuchyně - stávající stav

D.1.1.22 Technologie kuchyně - nový stav

Kuchyň Poličná - slepý rozpočet

Kuchyň Poličná - VZT - slepý rozpočet

Kuchyně ZŠ Poličná-elektroinstalace - slepý rozpočet

Výpočet osvětlení kuchyně

Dílčí seznam dokumentace

Technická zpráva

Technická specifikace

Půdorys 1. patro - Kanalizace

Půdorys 1. patro - vodovod

Půdorys 1. patro - vzduchotechnika

Titulní list - zdravotechnika

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

 

"Výměna otopné soustavy v nové budově Základní školy a Mateřské školy Poličná 276"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:  do 6.6.2018 do 12:00 hod

Výzva k předožení nabídky

Technická zpráva

Technická specifikace

Schéma vytápění

Půdorys 1NP

Půdorys 2 NP

Půdorys 3 NP

H1a,b_98438473_TPE3_50-60-S_A-F-A-BQQE.pdf

H2_97924246_MAGNA3_25-80.pdf

nn_cz_navod_regulator-trs3-v2.0-m

Seznam příloh

TA-MC 15-C 230_strana 9

termostat-programovatelny-tp08-cz

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

 

"Komunální traktor"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:

 do 17.10.2018 do 12:00 hod

Výzva k předložení nabídky

 

"Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná, Poličná"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Původní termín podání nabídek:

 do 27.7.2018 do 12:00 hod

Nový termín podání nabídek: do 3.8.2018 do 12:00 hod

Výzva k předložení nabídky

Slepý rozpočet - přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná

Průvodní zpráva

B souhrnná TZ.pdf

C.1 situace širších vztahů.pdf

C.2 celkový situační výkres.pdf

C.3 koordinační situační výkres.pdf

C.4 katastrální situační výkres.pdf

D.1 technická zpráva.pdf

D.1.01 stáv stav suterén.pdf

D.1.02 stáv stav 1NP.pdf

D.1.03 stáv stav 2NP.pdf

D.1.04 stáv stav řez AA.pdf

D.1.05 stáv stav pohledy.pdf

D.1.06 navrh stav základy.pdf

D.1.07 navrh stav půdorys 1NP.pdf

D.1.08 navrh stav krov.pdf

D.1.09 navrh stav řez AA.pdf

D.1.10 navrh stav řez BB.pdf

D.1.11 navrh stav pohled.pdf

D.1.12 navrh stav pohled.pdf

D.2 stavebně konstrukční řešení.pdf

D.4.1 kanalizace.pdf

D.4.2 vodovod.pdf

D.4.3 větrání.pdf

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

elektro1 - E-01.pdf

elektro2 - E-02.pdf

elektro3 - E-03.pdf

elektro4 - E-04.pdf

elektro5 - E-05.pdf

elektro6 - T-01.pdf

elektro7 - T-02.pdf

elektro8 - Titulní list seznam dokumentace.pdf

elektro9 - Výpočty denních osvětlení.pdf

elektro10 - Výpočty umělého osvětlení.pdf

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Oznámení o zrušení výběrového řízení

 

"Poličná - drážní domek"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:  do 29. 11. 2017 do 16:00 hod

Výzva k předložení nabídky

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet - elektroinstalace

Smlouva o dílo

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Seznam realizovaných zakázek

Poddodavatelské schéma

 

"Stavba chodníku podél MK v Obci Poličná"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:  do 21. 9. 2017 do 12 hod

Výzva k předložení nabídky

Slepý rozpočet

Projektová dokumentace - část A

Projektová dokumentace - část B1

Projektová dokumentace - část B2

Projektová dokumentace - část B3

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

 

"Stavební úpravy sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek:  do 30. 6. 2017 do 12 hod

Výzva k předložení nabídek

Slepý rozpočet - hřiště 15x30m s mantinely

Slepý rozpočet - hřiště 44x22 m

Stavební úpravy sportovní plochy u ZŠ Poličná

Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo s vítězem veřejné zakázky

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

 

"Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Úlehla"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka ukončena
Termín podání nabídek: prodlouženo do 6. 3. 2017 do 12 hod.
 
Opravená technická zpráva ze dne 27. 2. 2017