Obsah

Rozpočet

Květen 2024

Rozpočet Poličná

Daňové
80,40 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 31 505 760 Kč
Upravený rozpočet 33 179 320 Kč
Skutečné plnění 32 000 366 Kč
Plnění 96,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 16 500 000 16 500 000 15 399 867 93,33
Příjem z daně z příjmů právnických osob 6 741 830 7 941 830 7 988 396 100,59
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 5 000 000 5 000 000 4 876 856 97,54
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 900 000 1 200 000 1 203 085 100,26
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 860 930 860 930 862 163 100,14
Příjem z daně z nemovitých věcí 720 000 730 000 730 003 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 325 000 325 000 343 634 105,73
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 210 000 270 560 270 560 100,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 190 000 250 000 242 083 96,83
Příjem z poplatku ze psů 30 000 30 000 30 039 100,13
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 18 000 18 000 3 777 20,98
Příjem ze správních poplatků 10 000 10 000 7 570 75,70
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0 43 000 42 333 98,45
Celkem 31 505 760 33 179 320 32 000 366 96,45
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 16x | 24.01.2023