Obsah

Rozpočet

Květen 2024

Rozpočet Poličná

Kapitálové
0,23 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 15 000 Kč
Upravený rozpočet 98 200 Kč
Skutečné plnění 93 200 Kč
Plnění 94,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z prodeje pozemků 10 000 93 200 93 200 100,00
Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 5 000 5 000 0 0,00
Celkem 15 000 98 200 93 200 94,91
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 16x | 24.01.2023