Obsah

Rozpočet

Květen 2024

Rozpočet Poličná

Finanční transfery
11,82 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 210 320 Kč
Upravený rozpočet 4 762 165 Kč
Skutečné plnění 4 703 877 Kč
Plnění 98,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 709 320 2 700 320 2 700 320 100,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 423 500 423 500 388 212 91,67
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 70 315 1 551 160 1 528 160 98,52
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 7 185 45 785 45 785 100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 41 400 41 400 100,00
Celkem 3 210 320 4 762 165 4 703 877 98,78
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 16x | 24.01.2023