Obsah

Referent státní správy a samosprávy

 

1. pracovník
Zodpovědnosti a pracovní náplň:

  
1. Zaměstnanec, zařazený do obecního úřadu na pracovní pozici „referent státní správy a samosprávy I“, zabezpečuje zejména:
 
 1. přijímání podání občanů a organizací, vedení spisové služby, oběh písemností a jejich archivaci a skartaci,
 2. výkon správní činnosti v oblasti evidence obyvatel, včetně poradenské a konzultační činnosti v této oblasti,
 3. výkon činnosti v oblasti životní prostředí,
 4. výkon činnosti v oblasti silničního správního úřad,
 5. zpracování a odesílání korespondence obecního úřadu,
 6. vedení pokladny,
 7. zveřejňování písemností na úřední desce, elektronické úřední desce a webových stránkách obce,
 8. výběr místních poplatků,
 9. vidimace a legalizace,
 10. výstupy z Czech POINTu,
 11. evidenci ztrát a nálezů,
 12. administrace webových stránek obce,
 13. vedení sekretariátu starosty, místostarosty,
 14. příprava a zajišťování podkladů pro informování občanů o činnosti orgánů obce,
 15. hlášení místního rozhlasu,
 16. organizačně technické zabezpečení voleb,
 17. zástup za ostatní zaměstnance v rozsahu určeném starostou,
 18. součinnost s  ostatními zaměstnanci, orgány obce a orgány zastupitelstva a rady v rozsahu své činnosti.

                                            

2. Zaměstnanec podepisuje písemnosti, vzniklé výkonem jeho činnosti, v rozsahu zmocnění uděleného starostou.

3. Zaměstnanec eviduje a ukládá písemnosti, vzniklé výkonem jeho činnosti, v souladu se spisovým a skartačním řádem, popř. v souladu s jinými předpisy obce.  

 

 

2. pracovník
Zodpovědnosti a pracovní náplň:                             

1. Zaměstnanec, zařazený do obecního úřadu na pracovní pozici „referent státní správy a samosprávy II“, zabezpečuje zejména:

 1. evidence, vytváření smluv,
 2. zpracování korespondence obecního úřadu,
 3. zpracování výběrových řízení
 4. výkon činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek
 5. výkon činnosti v oblasti místních poplatků
 6. evidence majetku, inventarizace,
 7. vymáhání pohledávek,
 8. vidimace a legalizace písemností,
 9. přípravu podkladů pro zasedání orgánů obce,
 10. zpracování zápisů ze zasedání orgánů obce,
 11. zpracování podkladů pro návrhy vnitřních předpisů a obecně závazných vyhlášek,
 12. příprava a zajišťování podkladů pro informování občanů o činnosti orgánů obce,
 13. vedení sekretariátu starosty, místostarosty,
 14. zástup za ostatní zaměstnance v rozsahu určeném starostou,
 15. součinnost s ostatními zaměstnanci, orgány obce a orgány zastupitelstva v rozsahu své činnosti                                                                                                                            

2. Zaměstnanec podepisuje písemnosti, vzniklé výkonem jeho činnosti, v rozsahu zmocnění uděleného starostou.

3. Zaměstnanec eviduje a ukládá písemnosti, vzniklé výkonem jeho činnosti, v souladu se spisovým a skartačním řádem, popř. v souladu s jinými předpisy obce.