Obsah

KOTLÍKOVÉ DOTACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 3. VLNA, poslední příležitost

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané,
máte poslední poslední příležitost vyměnit stávající neekologický zdroj vytápění s využitím „kotlíkové dotace“. Program bude vyhlášen 10. září 2019, elektronický příjem žádostí je od 15. října 2019.

Zlínský kraj, jako vyhlašovatel dotace si je vědom obav některých žadatelů o „kotlíkové dotace“ z přípravy kvalitních Žádostí o poskytnutí „kotlíkové dotace“, proto proběhnou pro potenciální žadatele konzultační dny, na nichž zodpovědní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, v jejichž gesci je agenda „kotlíkových dotací“ poradí s přípravou Žádosti o poskytnutí dotace.

 

Konzultační dny proběhnou ve Valašských Kloboukách 16.09.2019 (Valašské Podnikatelské centrum, Reprezentační sál, Smetanova 10808), ve Vsetíně 18.09.2019 (Městský úřad Vsetín, Zasedací místnost č. 123, Svárov 1080), v Kroměříži 25.9.2019 (Radnice, Velká zasedací místnost, Velké náměstí 115/1) a v Uherském Hradišti 26.09.2019 (Klub kultury, Malý sál, Hradební 1198),  vždy od 10:00 do 18:00 hod. po předchozí registraci od 2.9.2019 na  adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky (čas může být upraven dle požadavků na registrace). 21.9.2019 mohou žadatelé o „kotlíkové dotace“ využít informačního stánku na Dni Zlínského kraje (14|15 BAŤŮV INSTITUT). S dotazy se obracejte na e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz. Konzultací je samozřejmě možné využít na Krajském úřadě Zlínského kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.

 

Další infomace naleznete v přiloženém letáku.Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji - 3. vlna


Příloha

Vytvořeno: 8. 8. 2019
Poslední aktualizace: 30. 8. 2019 10:30
Autor: