Obsah

Splatnost poplatků

Typ: ostatní
Platbu poplatků nemusíte nechávat na poslední chvíli, proto připomínáme:

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem -
řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná č. OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Sazba poplatku 490,- Kč/rok
Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku
Bezhotovostní platba: platbu můžete zaslat
na č. ú.: 3223749389/0800
do poznámky pro příjemce je nutné uvést č. p. domu, příjmení a jméno osoby, za kterou je poplatek hrazen, např. XXX Novák Petr, Nováková Jana, Novák Jan
Hotovostní platba: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách

Poplatek za psa
Řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná č. 4/2019 o místních poplatcích ze psů
Sazba poplatku dle vyhlášky
Poplatník vyplní formulář (je k dispozici na úřadě nebo v sekci Obecní úřad / Formuláře ke stažení) a obdrží evidenční známku psa
Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku
 


Vytvořeno: 20. 3. 2023
Poslední aktualizace: 20. 3. 2023 16:43
Autor: