Obsah

Rozpočet

Květen 2024

Rozpočet Poličná

Nedaňové
7,54 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 423 240 Kč
Upravený rozpočet 3 127 941 Kč
Skutečné plnění 3 002 339 Kč
Plnění 95,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 843 000 1 373 700 1 297 543 94,46
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 296 240 340 240 312 742 91,92
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 111 000 111 000 110 984 99,99
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 100 000 130 000 125 306 96,39
Příjem z úroků 50 000 500 000 494 729 98,95
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 13 000 45 144 44 528 98,64
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 22 100 18 755 84,86
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 249 500 249 500 100,00
Neidentifikované příjmy 0 291 657 291 657 100,00
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0 60 000 52 051 86,75
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 0 4 600 4 544 98,78
Celkem 1 423 240 3 127 941 3 002 339 95,98
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Staženo: 16x | 24.01.2023